ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

Program hösten
2017
smålom foto: Björn Jönsson
 
 
 
 


Höstprogram Jubileumsåret 2017
Klubben fyller 60 år.

Ornitologiska klubben i Eskilstuna/OKE har härmed nöjet att
presentera höstens aktiviteter.
Alla är hjärtligt välkomna. Våra aktiviteter kräver inga förkunskaper mer än att du är intresserad av fåglar och att vara ute i skog och mark.

 

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet

Generellt gäller för våra uteaktiviteter följande:
¤ Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma. Exkursionsledaren har rätt att ändra eller ställa in exkursionen vid t.ex.
¤ Dåligt väder
¤ Ta gärna med matsäck
¤ Vi försöker samåka och använda så få bilar som möjligt bl.a. av miljöskäl
¤ Passagerare betalar 8 kr/mil till föraren
¤ Vår hemsida hittar du på adressen: oke.sormlandsornitologerna.se

Här kan du också läsa om det blir förändringar eller tillägg i programmet. Vår förhoppning är att vi med detta program ska attrahera fler av våra egna medlemmar och dessutom vidga våra vyer genom att samverka med de intresseföreningar med vilka vi gemensamt förvaltar vår fältstation "Rördrommen".
Se även program för Fältstationen Rördrommen www.rordrommen.nu

Kontrollera på OKE:s hemsida om det blir ändringar i programmet!

Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mailen ofta!

OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!
Tisdagar kl. 13:30-15:30 träffas OKE:s veteraner och daglediga
I studiefrämjandets lokaler Västeråsvägen 90.
Vi har studiecirkel om fåglar, visar bilder och har exkursioner i trevlig samvaro. Vi börjar 10 januari efter juluppehåll.
Ansvariga: Anna Struwe 070-792 24 50
Kristina Hagman 070-729 63 41
Bo Gustafsson 070-327 97 05

Sträckräkning vid Pottskär onsdagar v.29 - 31
(Kvicksundsbron avstängd)
Första gången samling vid Folkesta köpcenter kl.17:45
Vi följer sjöfågelsträcket från Pottskär med god uppsikt
över Galten. Det kommer att finnas bemanning varje
onsdag veckorna 29-31mellan kl.18:00-21:00
Aktiviteten är väderberoende och räkningen ställs in vid kraftig blåst eller regn. Om du är osäker på väderläget eller har frågor kontakta ansvariga:
Björn Fors tel. 070-493 74 35 eller Sten Ljungars 070-215 46 42

Lördag 12 augusti 14.00 Eftermiddag/kvällsexkursion
till Gnien och Lisjö ängar.
Samling vid Studiefrämjandet 14:00.
I kvällssolen är Högbymaden vid Gnien en av Västmanlands bästa
vadarlokaler och det ska vi utnyttja med en kvällsexkursion. Vi startar vid den relativt nyrestaurerade våtmarken Lisjö Ängar, som inte ligger långt från Gnien.
Anmälan till Björn Fors tel. 070-493 74 35

Onsdagen den 16 augusti
Höstupptakt
Samling vid Fältstationen Rördrommen kl. 18:00.
Där får vi tillfälle att skåda fågel, umgås och bl.a. berätta om sommarens fågelhändelser. Klubbinformation. Tag med fika.

Lördag 26 augusti Svensksundsviken
(utanför Norrköping mot Arkösund)
Samling vid Studiefrämjandet 07:00
Svensksundsviken är en grund havsvik med ett tjugotal öar. Fågellivet är mycket rikt. 230 fågelarter har setts där. Rastplats för framför allt vadarfåglar, änder och gäss. Viktig rastplats även för fjällgäss.
Anmälan till Johan Mellquist tel. 073-093 35 30

Söndag 10 september Exkursion till Edeby våtmark, Herresta.
Samling vid Studiefrämjandet 08:00
Området är artrikt. Flera arter gäss och simänder är noterade, som bläsgås och stjärtand. Hela 27 arter vadare är noterade. Området drar också till sig många småfågelarter.
Mer finns att läsa i Fågellokaler i Sörmland län.
Anmälan till Lennart Eriksson tel. 070-260 34 54

Söndag den 17 september
Samling vid Fältstationen Rördrommen kl 12:30
Gåsräkning. Hösträkning 1 vid Sörfjärden kl. 13:00 - 15:00
Är du intresserad att delta i höstens första internationella gåsräkning, tag då kontakt med Lennart Eriksson 016-35 14 21, 070-2 60 54 34 så tilldelas Du en obsplats. Denna räkning ingår även i vår undersökning av grågåsens status i Sörfjärden. Vi räknar gässen från strategiska platser från kl.13:00 med återsamling vid fältstationen ca kl. 14:30 för rapportering

Söndag 1 oktober Exkursion till Kvismaren.
Samling vid Studiefrämjandet 08:00
Kvismaren är en av de bättre lokalerna för rastande gäss. Så här års samlas tusentals gäss för att beta på åkrarna. I Rysjön finns många rastande sjöfåglar. Med lite tur kan vi hitta någon jagande blå kärrhök över ängarna och varfågel som sitter och spanar från något träd.
Anmälan till Leif Larsson tel. 073-617 32 89

Onsdag den 11 oktober
Studiefrämjandet/ Västeråsvägen 90 kl 19:00
Naturfilmaren Ingemar Lindh kommer till studiefrämjandet i Eskilstuna
I år är temat "Fåglar i folktron". Detta arrangemang sker tillsammans med studiefrämjandet och övriga naturföreningar.
Inträde 60 kr

Söndagen den 15 oktober
Sörfjärden kl. 13:00-15:00 Gåsräkning. Hösträkning 2
Samma upplägg som septemberräkningen.
Anmälan till: Leif Carlsson tel.016 - 51 41 81

Lördag 21 oktober Samling vid Studiefrämjandets parkering 09:00
Vi besöker några lämpliga rastlokaler i kommunen.
Vilka blir beroende på väder och förväntad fågelförekomst.
Anmälan till Sten Ljungars tel. 070-215 46 42 eller
Kent Carlsson tel. 070-941 95 26

FSO höstmöte
FSO: s höstmöte hålls på Åsa folkhögskola söndagen den 12 november
När programmet och föredragshållare är fastställt kommer
det att presenteras på FSO hemsida och även skickas
ut till OKE:s medlemmar via epost.

Onsdag 22 november 19.00
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90

Dubbeltrasten och Misteln. Kan dom vara utan varandra? Leif Carlsson.
Välkomna för att lyssna, se några bilder och prata om något som förekommer
bara här hos oss i Mälardalen

 Onsdag 6 december 19.00 Julavslutning.
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90, kl.19:00

Välkomna till klubbens julavslutning. Vi har till kvällen engagerat
Mats Ottosson. Han kommer att berätta om sina erfarenheter som programledare för Mitt i Naturen och den respons han har fått på sitt sätt beskriva och öka intresset inte minst fåglarna, deras sång och beteende.
Klubben bjuder på glögg och kaffe med dopp.


OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!
Se även program för Fältstationen Rördrommen
(http://www.rordrommen.nu)
Då fler av programpunkterna är samarrangemang med SOK hoppas vi på en bra
uppslutning från båda föreningar. Detta blir bra tillfällen att träffa nya bekantskaper och utbyta erfarenheter om vår hobby.
Vi i programkommittén vill gärna att Du som får det här programmet i din hand kan hjälpa oss till ett ännu bättre program för 2017. Kom gärna med uppslag och idéer om exkursionsmål och programpunkter vid våra inneträffar.
Kontaktperson: Björn Fors 016-34 37 46 mob.
070-493 74 35.
vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet
 Startsidan
 ...

Copyright © Björn Jönsson 2017 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna