ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

smålom foto: Björn Jönsson
 
 
 
 

HÖSTPROGRAM 2019

Ornitologiska klubben i Eskilstuna/OKE har härmed nöjet att
presentera höstens aktiviteter.
Alla är hjärtligt välkomna. Våra aktiviteter kräver inga förkunskaper mer än att du är intresserad av fåglar och att vara ute i skog och mark.

 

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet

Generellt gäller för våra uteaktiviteter följande:
¤ Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma. Exkursionsledaren har rätt att ändra eller ställa in exkursionen vid t.ex.
¤ Dåligt väder
¤ Ta gärna med matsäck
¤ Vi försöker samåka och använda så få bilar som möjligt bl.a. av miljöskäl
¤ Passagerare betalar 8 kr/mil till föraren
¤ Vår hemsida hittar du på adressen: oke.sormlandsornitologerna.se
¤ Vi finns även på Facebook sök på Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

Här kan du också läsa om det blir förändringar eller tillägg i programmet.
Vår förhoppning är att vi med detta program ska attrahera fler av våra egna medlemmar och dessutom vidga våra vyer genom att samverka med de intresseföreningar med vilka vi gemensamt förvaltar vår fältstation "Rördrommen".
Se även program för Fältstationen Rördrommen www.rordrommen.nu

Kontrollera på OKE:s hemsida om det blir ändringar i programmet!
Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mailen ofta!

OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!
Tisdagar kl 13.30–15.30 träffas OKE:s veteraner och daglediga i Studiefrämjandets lokaler på Västeråsvägen 90.
Vi har studiecirklar om fåglar, visar bilder och gör utflykter, allt i trevlig samvaro. Höstsäsongen startar utomhus tisdag 3 september och från
1 oktober är vi inomhus på Studiefrämjandet.


Ansvariga: Kristina Hagman 070-729 63 41
Bo Gustafsson 070-327 97 05


Sträckräkning vid Kvicksundsbron onsdagar v. 29–32
Vi följer sjöfågelsträcket från Kvicksundsbron. Det kommer att finnas bemanning varje onsdag veckorna 29–32 mellan 18-21.
Aktiviteten är väderberoende och räkningen ställs in vid kraftig blåst eller regn. Om du är osäker på väderläget eller har frågor kontakta ansvariga:
Bosse Gustafsson tel. 070-327 97 05 eller Sten Ljungars tel. 070-215 46 42


Onsdag 14 augusti
Höstupptakt
Samling vid Fältstationen Rördrommen kl 18.00
Där vi får tillfälle att skåda fågel, umgås och berätta om sommarens fågelhändelser. Klubbinformation. Ta med fika.
Ansvariga styrelsen


Lördag 24 augusti exkursion till Edeby våtmark, Herresta.
Samling vid Studiefrämjandet kl 8:00
Fjolårets exkursion blev lyckad, därför blir det en favorit i repris.
Området är artrikt. Hela 27 arter vadare är noterade och flera arter gäss och simänder t.ex. bläsgås och stjärtand.
Området drar också till sig många småfågelarter.
Mer om Edeby våtmark finns att läsa i boken Fågellokaler i Sörmlands län. Utgiven av Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund 2013.
Anmälan till Bosse Gustafsson tel. 070-327 97 05


Söndag den 15 september
Samling vid Fältstationen Rördrommen kl 12.30
Gåsräkning. Hösträkning 1 vid Sörfjärden kl. 13.00–15.00
Höstens första internationella gåsräkning, är du intresserad att delta, tag kontakt med Leif Carlsson tel.016-51 41 81 eller 070-241 29 32 så tilldelas du en obsplats. Denna räkning ingår även i vår undersökning av grågåsens status i Sörfjärden. Vi räknar gässen från strategiska platser från kl.13.00 med återsamling vid fältstationen ca kl. 14.30 för rapportering.


Lördag 21 september exkursion till Horns båtvarv
Samling vid Studiefrämjandet kl 7.00
Horns båtvarv utanför Nyköping är på hösten en bra sträcklokal för rovfåglar och tättingar. På vattnet rastar sim- och dykänder. Ett besök vid Vadsjön kan göras om det finns något intressant där.
Anmälan till Björn Fors tel. 070-493 74 35


Söndag 6 oktober exkursion till Kvismaren Samling vid Studiefrämjandet kl 8.00 Gäss, främst sädgäss, finns normalt i 10.000-tal. Tranor kan finnas kvar i lika stora skaror. Vädret veckan före avgör. Pilgrimsfalk ses årligen vid den här tiden. Åter ca 14.00-15.00, tiden beroende på väder och de fågelupplevelser vi får ta del av. Välkomna till en avspänd lugn skådardag på en klassisk och individrik lokal. Anmälan till Leif Carlsson tel. 070-241 29 32


Onsdag 9 oktober
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90 kl. 19.00 sal 3-4
Naturfilmaren Ingemar Lindh kommer till Studiefrämjandet i Eskilstuna.
I år är temat ”Min vän fjällräven”. Ett arrangemang tillsammans med Studiefrämjandet och övriga naturföreningar. Inträde 60 kr


Söndag 13 oktober
Samling vid Fältstationen Rördrommen kl. 12.30
Gåsräkning. Hösträkning 2 vid Sörfjärden 13.00-15.00
Samma upplägg som septemberräkningen.
Anmälan till: Leif Carlsson tel. 016–51 41 81 eller 070-241 29 32


Lördag 9 november exkursion till Hjälmaresund Samling vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90, kl. 9.00 Vid den här tiden kan det finnas stora f
ödosökande skrakflockar vid Hjälmaresund. Havsörn ses nästan vid varje besök. En del änder kan också finnas kvar. Beroende på väder och fågeltillgång kanske vi besöker någon annan lokal vid Hjälmaren.
Anmälan till: Bo Gustafsson tel. 070-327 97 05


Onsdag 13 november innemöte Studiefrämjandet Västeråsvägen 90, kl. 19.00 Vad hände med fåglarna i Eskilstuna kommun 2019?
Vi träffas för att prata av oss. Stort som smått.
Vad minns du? Vad vill du berätta eller prata om? Klubben bjuder på fika


Onsdag 4 december kl. 19.00 Julavslutning.
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90, kl. 19.00
Välkomna till OKE:s julavslutning.
I kväll tar Thomas Janzon, medlem i klubben, med oss på en bild- och ljudupplevelse till tjäderns skog.
Klubben bjuder på glögg samt kaffe med doppSe även program för Fältstationen Rördrommen
(http://www.rordrommen.nu)
Då fler av programpunkterna är samarrangemang med SOK hoppas vi på en bra uppslutning från båda föreningar. Detta blir bra tillfällen att träffa nya bekantskaper och utbyta erfarenheter om vår hobby.


Vi i programkommittén vill gärna att Du som får det här programmet i din hand kan hjälpa oss till ett ännu bättre program för 2019. Kom gärna med uppslag och idéer om exkursionsmål och programpunkter vid våra inneträffar.

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhe
 ...

Copyright © 2019 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna