ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

smålom foto: Björn Jönsson
 
 
 
 


HÖSTPROGRAM 2020

Ornitologiska klubben i Eskilstuna/OKE har härmed nöjet att
presentera höstens aktiviteter.
Alla är hjärtligt välkomna. Våra aktiviteter kräver inga förkunskaper mer än att du är intresserad av fåglar och att vara ute i skog och mark.

 

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet

Generellt gäller för våra uteaktiviteter följande:
¤ Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma. Exkursionsledaren har rätt att ändra eller ställa in exkursionen vid t.ex.
¤ Dåligt väder
¤ Ta gärna med matsäck
¤ Vi försöker samåka och använda så få bilar som möjligt bl.a. av miljöskäl
¤ Passagerare betalar 8 kr/mil till föraren
¤ Vår hemsida hittar du på adressen: oke.sormlandsornitologerna.se
¤ Vi finns även på Facebook sök på Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

Här kan du också läsa om det blir förändringar eller tillägg i programmet.
Vår förhoppning är att vi med detta program ska attrahera fler av våra egna medlemmar och dessutom vidga våra vyer genom att samverka med de intresseföreningar med vilka vi gemensamt förvaltar vår fältstation "Rördrommen".
Se även program för Fältstationen Rördrommen www.rordrommen.nu

Kontrollera på OKE:s hemsida om det blir ändringar i programmet!
Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mailen ofta!

OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!

Tisdagar kl. 13.30-15.30 träffas OKE:s veteraer/daglediga i
Studiefrämjandets lokaler på Västeråsvägen 90.

Vi har studiecirklar om fåglar, visar bilder, gör utflykter, allt i trevlig samvaro. Höstsäsongen börjar utomhus tisdag 1 september och från oktober är vi inomhus på Studiefrämjandet

Ansvariga: Kristina Hagman 070-729 63 41
Bo Gustafsson 070-327 97 05Sträckräkning vid Kvicksundsbron

varje onsdag veckorna 29-32, 15/7-5/8, kl. 18.00-21.00
Vi följer sjöfågelsträcket från Kvicksundsbron och det finns bemanning där under den tiden. Aktiviteten är väderberoende och räkningen
ställs in vid kraftig blåst eller regn. Om du är osäker på väderläget
eller har frågor kontakta ansvariga:
Bosse Gustafsson tfn 070-327 97 05 eller
Sten Ljungars tfn 070-215 46 42Onsdag 12 augusti kl. 18.00

Höstupptakt. Samling vid Fältstationen Rördrommen
Där får vil tillfäle att skåda fågel, umgås och berätta om sommarens fågelhändelser. Klubbinformation. Ta med fika
Ansvariga StyrelsenLördag 22 augusti kl. 8.00
Ekeby våtmark. Samling vid parkeringen

Lite social kontakt på avstånd kombinerat med höstskådning i våtmarken.
Får knölsvanarna sina ungar på vingar?
Hur har det gått för övriga häckfåglar?
Någon vadare borde väl kunna dyka upp vid den här tiden.
Ansvarig: Bosse Gustafsson tfn 070-327 97 05Söndag 13 september
Samling vid Fältstationen Rördrommen kl. 12.30
Gåsräkning. Hösträkning 1 vid Sörfjärden kl. 13.00-15.00

Är du intresserad att delta i höstens första internationella gåsräkning,
ta då kontakt med Leif Carlsson tfn 070-241 29 32 så tilldelas
du en obsplats. Denna räkning ingår även i vår undersökning
av grågåsens status i Sörfjärden. Vi räknar gässen från strategiska
platser från kl. 13.00 med återsamling
vid fältstationen ca kl. 14.30 för rapportering.Lördag 26 september kl. 9.00
Skjulsta Samling vid parkeringen

Höstskådning i Skjulsta vad kan det bjuda på?
Förhoppningsvis en fin promenad i reservatet i ett härligt höstväder.
Ansvarig: Bosse Gustafsson tfn 070-327 97 05Onsdag 7 oktober kl. 19.00
Studiefrämjandet/ Västeråsvägen 90

Naturfilmaren Ingemar Lindh kommer till Studiefrämjandet i Eskilstuna.
I år är temat "Sångfåglar". Detta arrangemang sker tillsammans med Studiefrämjandet och övriga naturföreningar.
Inträde 60 kr.Söndag 18 oktober

Gåsräkning. Hösträkning 2 vid Sörfjärden kl. 13.00-15.00
Samma upplägg som septemberräkningen.
Anmälan till: Leif Carlsson tfn 070-241 29 32


Lördag 7 november kl.9.00
Exkursion till Hjälmaresund
Samling vid Studiefrämjandet

Om vädret är nådigt så borde vi få se bland annat fiskande
skrakflockar och andra sena andfåglar. En eller annan havsörn
är väl också troligt.
Beroende på hur läget är på virusfronten bestämmer vi vid
Studiefrämjandet om vi samåker eller var för sig.
Ansvarig: Bosse Gustafsson tfn 070-327 97 05Onsdag 11 november kl 19.00
Innemöte Studiefrämjandet Västeråsvägen 90

Fåglarna i Eskilstuna 2020. Vi träffas för att prata av oss.
Vad hände med fåglarna i kommunen 2020? Stort som smått.
Vad minns du? Vad vill du berätta? Prata om? Klubben bjuder på fika.

Ansvariga: Leif Carlsson tfn 070-241 29 32,
Bo Gustafsson tfn 070-327 97 05Onsdag 2 december 19.00
Julavslutning Studiefrämjandet Västeråsvägen 90

Välkomna till OKE:s julavslutning.
Klubben bjuder på glögg och kaffe med dopp.
Eventuell föredragshållare är inte klar i nuläget.

Se även program för Fältstationen Rördrommen
(http://www.rordrommen.nu)
Då fler av programpunkterna är samarrangemang med SOK hoppas vi på en bra uppslutning från båda föreningar. Detta blir bra tillfällen att träffa nya bekantskaper och utbyta erfarenheter om vår hobby.


Vi i programkommittén vill gärna att Du som får det här programmet i din hand kan hjälpa oss till ett ännu bättre program för 2020.
Kom gärna med uppslag och idéer om exkursionsmål och programpunkter vid våra inneträffar.

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhe
 ...

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna