ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

smålom foto: Björn Jönsson
 
 
 
 


Höstprogram 2018

Ornitologiska klubben i Eskilstuna/OKE har härmed nöjet att
presentera höstens aktiviteter.
Alla är hjärtligt välkomna. Våra aktiviteter kräver inga förkunskaper mer än att du är intresserad av fåglar och att vara ute i skog och mark.

 

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet

Generellt gäller för våra uteaktiviteter följande:
¤ Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma. Exkursionsledaren har rätt att ändra eller ställa in exkursionen vid t.ex.
¤ Dåligt väder
¤ Ta gärna med matsäck
¤ Vi försöker samåka och använda så få bilar som möjligt bl.a. av miljöskäl
¤ Passagerare betalar 8 kr/mil till föraren
¤ Vår hemsida hittar du på adressen: oke.sormlandsornitologerna.se

Här kan du också läsa om det blir förändringar eller tillägg i programmet.
Vår förhoppning är att vi med detta program ska attrahera fler av våra egna medlemmar och dessutom vidga våra vyer genom att samverka med de intresseföreningar med vilka vi gemensamt förvaltar vår fältstation "Rördrommen".
Se även program för Fältstationen Rördrommen www.rordrommen.nu

Kontrollera på OKE:s hemsida om det blir ändringar i programmet!

Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mailen ofta!

OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!
Tisdagar 13.30-15.30 träffas OKE:s veteraner och daglediga på
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
Vi har studiecirklar om fåglar, visar bilder och har exkursioner.
Allt i trevlig samvaro. Vi startar höstsäsongen utomhus den 4 september
och från oktober är vi inomhus på Studiefrämjandet.

Ansvariga: Anna Struwe 070-792 24 50
Kristina Hagman 070-729 63 41
Bo Gustafsson 070-327 97 05

Sträckräkning vid Kvicksundsbron onsdagar veckorna 29-32

Vi följer sjöfågelsträcket från Kvicksundsbron. Det kommer att finnas bemanning varje onsdag veckorna 29-32 mellan kl.18.00-21.00
Aktiviteten är väderberoende och räkningen ställs in
vid kraftig blåst eller regn.
Om du är osäker på väderläget eller har frågor kontakta ansvariga:
Bosse Gustafsson 070-327 97 05 eller Sten Ljungars 070-215 46 42

Onsdag 15 augusti
Höstupptakt
Samling vid Fältstationen Rördrommen kl. 18.00

Där får vi tillfälle att skåda fågel, umgås och berätta om sommarens fågelhändelser. Klubbinformation. Ta med fika.
Ansvariga styrelsen

Söndag 2 september
Exkursion till Edeby våtmark, Herresta
Samling vid Studiefrämjandet kl. 08.00

Området är artrikt. Flera arter gäss och simänder är noterade,
t.ex. bläsgås och stjärtand. Hela 27 arter vadare är noterade.
Området drar också till sig många småfågelarter.
Mer finns att läsa i Fågellokaler i Sörmlands län.

Anmälan till Bosse Gustafsson 070-327 97 05

Söndag 16 september
Samling vid Fältstationen Rördrommen kl. 12.30
Gåsräkning. Hösträkning 1 vid Sörfjärden kl. 13.00-15.00

Är du intresserad av att delta i höstens första internationella
gåsräkning, tag då kontakt med:
Leif Carlsson tel.016-51 41 81 eller 070-241 29 32
så tilldelas du en obsplats.
Denna räkning ingår även i vår undersökning av grågåsens
status i Sörfjärden. Vi räknar gässen från strategiska platser
från kl.13.00 med återsamling vid fältstationen ca kl. 14.30 för rapportering.

Lördag 29 september
Exkursion till Hjälstaviken
Samling vid Studiefrämjandet kl. 08.00

Under hösten rastar det en hel del änder och de flesta
arter gäss bör finnas. Fjällgäss ses här årligen. Det finns goda chanser att se skäggmes längs med stigarna ut till gömslet.
Även en hel del vadare bör finnas kvar i strandkanten.
Anmälan till Björn Fors 070-493 74 35

Onsdag 10 oktober
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90 kl. 19.00

Naturfilmaren Ingemar Lindh kommer till
Studiefrämjandet i Eskilstuna
I år är temat "Vildmarkens fåglar". Detta arrangemang sker
tillsammans med Studiefrämjandet och övriga naturföreningar.
Inträde 60 kronor

Söndagen 14 oktober
Samling vid Fältstationen Rördrommen kl. 12.30

Gåsräkning. Hösträkning 2 vid Sörfjärden kl. 13.00-15.00
Samma upplägg som septemberräkningen.
Anmälan till: Leif Carlsson tel.016- 51 41 81 eller 070-241 29 32

Lördag 10 november
Exkursion till Hjälmaresund
Samling vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90 kl. 09.00

Vid den här tiden kan det ibland finnas stora födosökande skrakflockar vid Hjälmaresund. Havsörn kan numera nästan ses vid varje besök. En del änder kan också finnas kvar. Beroende på väder och fågeltillgång kanske vi besöker någon annan lokal vid Hjälmaren.
Anmälan till Björn Fors tel. 070-493 74 35

Onsdag 5 december
Julavslutning
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90 kl.19.00

Välkomna till OKE:s julavslutning.
Klubben bjuder på glögg och kaffe med dopp.
Till vår julavslutning kommer Sören Larsson från Ramnäs och berättar
om och visar bilder från Hälleskogsbrännan och fågellivets
utveckling där efter branden

 OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!
Se även program för Fältstationen Rördrommen
(http://www.rordrommen.nu)
Då fler av programpunkterna är samarrangemang med SOK hoppas vi på en bra
uppslutning från båda föreningar. Detta blir bra tillfällen att träffa nya bekantskaper och utbyta erfarenheter om vår hobby.
Vi i programkommittén vill gärna att Du som får det här programmet i din hand kan hjälpa oss till ett ännu bättre program för 2017. Kom gärna med uppslag och idéer om exkursionsmål och programpunkter vid våra inneträffar.
vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet
 Startsidan
 ...

Copyright © 2018 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna