ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

Invente-
ringar


Örnräkning 2015.02.28
Den nu traditionella örnräkningen vid Mälaren/Hjälmaren som
sträcker sig ända från Uppsala/ Stockholm i öster till Örebro i väster
går då av stapeln i Fältstation Rördrommens regi.
Se resultat


Riksinventeringsart 2010 Brun kärrhök
Information inför årets inventering i Eskilstuna kommun

Klicka här för vidare info.  


Gåsprojekt vid Sörfjärden.
Lennart Eriksson

I fältstationen Rördrommens regi har gåsräkningar genomförts under september och oktober i obruten följd från 1994. Här följer en sammanställning av septemberräkningen och de grågäss, som då uppträtt vid Sörfjärden.
Läs mer
>>>

Vill Du ta del av Gåsprojektet i Sörfjärden från 2007 t.om. 2013 gå in på denna länk >>>>

 

Grågås. Foto Björn Jönsson.
 
Under 2012 avslutades en treårig studie av grågässens numerär och rörelsemönster i jordbrukslandskapet kring Sörfjärden mellan Strängnäs och Eskilstuna. Avsikten var att kartlägga grågässens nyttjande av åkermark i området och ge underlag för en välgrundad målsättning för grågässens populationsstorlek, men även kunskap om skadeförebyggande arbete. Läs mer...
 startsida  Upp
 

Copyright © Björn Jönsson 2015 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna