ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

Invente-
ringar


Örnräkning 2018.03.03
Den nu traditionella örnräkningen vid Mälaren/Hjälmaren som
sträcker sig ända från Uppsala/ Stockholm i öster till Örebro i väster
går då av stapeln i Fältstation Rördrommens regi.


Rapportmall 
fågelåret 2017


Riksinventeringsart 2010 Brun kärrhök
Information inför årets inventering i Eskilstuna kommun

Klicka här för vidare info.  


Gåsprojekt vid Sörfjärden.
Lennart Eriksson

I fältstationen Rördrommens regi har gåsräkningar genomförts under september och oktober i obruten följd från 1994. Här följer en sammanställning av septemberräkningen och de grågäss, som då uppträtt vid Sörfjärden.
Läs mer
>>>

Vill Du ta del av Gåsprojektet i Sörfjärden från 2007 t.om. 2013 gå in på denna länk >>>>

 

Grågås. Foto Björn Jönsson.
 startsida  Upp
 

Copyright © 2018 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna