ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

MEDLEM

Hur jag blir medlem i OKE
Du som är intresserad av fåglar på ett eller annat sätt, bör känna till vad OKE är och vad OKE erbjuder.

Du kan under nyanserade former delta i eller stödja OKE:s arbete i natur och faunavårdsfrågor.

Du har möjlighet att ta del av OKE:s 60 åriga erfarenheter av
Kommunens natur och fågelliv.

Du är välkommen att delta i utflykter främst lokalt, men även fågelresor utanför vår kommun.

Du får möta likasinnade där Du förutom social samvaro kring fågel också bjuds på intressanta och underhållande föredrag med bilder.

Du får OKE :s medlems- information och även årsboken Fågelåret i Sörmland. då du som OKE medlem även är medlem i den regionala
Föreningen Södermanlands Ornitologer/FSO.

Du kan lära Dig mer om fågel och natur i gruppen för daglediga.

Enklast blir Du medlem i OKE genom att betala in medlemsavgiften på plusgiro 430 90 90-1 och där ange Ditt namn, adress och telefon- nummer och gärna epost adress. 
Medlemsavgiften 2017är:
Seniorer: 250kr/år
Fam. medlem 125kr/år
Ungdom: 50kr/år (Under 20 år)
Vår klubblokal är förlagd till STUDIEFRÄMJANDETS LOKALER
Västeråsvägen 90
Om Du har frågor inför Ditt medlemskap,
kan Du kontakta:
Ordf. Bo Gustafsson
e-post: fembo@telia.com
Mob: 070- 327 97 05
vit stork. foto:Björn Jönsson
Vit stork. Foto: Björn Jönsson.
 
Startsida

Copyright © 20018 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna