ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

 Remissvar från OKE.
 För att kunna läsa PDF-filer, ladda hem gratisprogrammet Adobe Reader
 
 Stadens biologiska mångfald med inriktning mot fågelfaunan.2017.02.10
 Hedlandets naturreservat remiss 2. 2015.04.25
Rev. av beslut och skötselplan för Hedlandets naturreservat 2014.10.26  
Utveckling av Vilsta Friluftsområde 2015.03.19 .......................
Förslag till Vattenplan för Eskilstuna kommun 2014.02.25................
Duvhällen vindpark i Eskilstunas kommun 2014.11.11.....................,
 Friluftsliv i Hedlandets naturreservat 2014.10.22.......................... 
Förslag till ombildning av Sundbyholms naturreservat 2014.04.05..... 
Vindkraft Näshulta OKE KVO. 2011-09-24                                      

Komplettering till OKE:s yttrande dat 2011-02-22 om
FÖP Kjula logistikpark i Eskilstunakommun.
                                              

 Yttrande över förslaget till fördjupad översiktsplan för
Eskilstuna Logistikpark i Kjula
.2011-02-22                                               

 Vindkraftsetablering vid Uvberget, Eskilstuna kommun                     

Mälarens reglering 2010-12-13                                                                  

Yttrande över förslag till skötselplan för Årby Naturres. 2010.11.19        

 Vilsta naturreservat  2010-11-15                                                 

Ekbacken Torshälla  2010-11-24                                                  

 FÖRVALTNING AV SKOG I ANSLUTNING TILL TÄTORT 2010-01-24       

 Kjula reningsverk  2010-09-04                                                     

 Skäret Mälarbaden dat. 2009-11-24                                            

 Skötselplan för naturreservatet Kronskogen - Stenby äng 09-10-27    

 Åstorp II                                                           dat. 2009-02-01

 Svealandsbanan och mångfalden                          dat. 2009-02-01  

 Hedlandetskrivelse 12 dec 2008.                                                   

 Yttrande /Skötselplan för naturreservatet
Ridö-Sundbyholmsarkipilagen.                                   dat. 2007-11-18


 Samråd för ökad tillgänglighet för rörelsehindrade
i naturreservat i Eskilstuna kommun.                          dat. 2007-10-30


 Synpunkter på åtgärdsplan för Prästsjön.                   dat. 2007-07-12

 Kvarntorps naturreservat.                                       dat. 2007-05-05

 Herrfallets naturreservat.                                        dat. 2007-04-30

 Förfrågan om holkuppsättning på kommunens mark.      dat. 2007-01-15

 Tolamossens naturreservat.                                     dat. 2006-11-27

 Rosmossens naturreservat.                                      dat. 2006-11-27
 Skötselplan Båvenöarnas naturreservat.                     dat. 2006-08-28

 Åtgärdsprogram för bevarande av havsörn.                dat. 2006-06-14

 Naturvårds-och vattenplan för Eskilstuna kommun.      dat. 2006-08-14

 Nätverk i naturvårds- och faunafrågor.                      dat. 2006-07-21

 Askholmens naturreservat.                                      dat. 2006-05-11

 Bevarandeplan för Skiren-Kvicken.                            dat. 2006-02-26

Upp         startsidan

o

Copyright © Björn Jönsson 2017 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna