ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

SENASTE NYTT   

Torsdag 15 februari kl.19.00
Studiefrämjandet/Västeråsvägen 90
OKE:s årsmötesförhandlingar enl. stadgar.

Natur- och fågelminnen
Naturfotografen och författaren Magnus Elander berättar om fågelintresset som började i Falsterbo för snart 60 år sedan och som idag hålls vid liv runt Sparreholm och Långdunkerskärret i Sörmland.
Däremellan har Magnus besökt jordens alla kontinenter. Den som reser har som
bekant alltid något att berätta. Bildföredraget handlar just om det.
Favoritön är Grönland. Magnus har bott i USA och Kalifornien känns därför
också som ”hemma”. Det blir strandhugg i Australien, Tanzania, och kanske även på den Antarktiska halvön.

Efter Magnus Elanders föredrag o bildvisning bjuder klubben på Kaffe med tilltugg
innan OKE : s årsmötesförhandlingar.
Alla är välkomna till vårt årsmöte


OKE:s Fågelforum.

Här kan du hitta aktuella fågellänkar och även dela med dig av intressanta fågellänkar,
läten, filmer m.m. som du hittat på nätet.Här kan du förmedla tips på bra köp av
kikare, fågellitteratur m.m
Du kan även inom klubben bjuda ut egen utrustning till försäljning.
OBS! Prylar med ankytning till skådning: kikare, tub, kamera, optik, stativ, litteratur mm.
Köp och försäljning går genom utlagd epost.
Vår webmaster har rätt att granska och även ta bort inlägg som han
anser inte platsar i OKE:s Fågelforum.
Vi hoppas att detta forum ska stimulera och ge en aktuell bild av vårt
fågelintresse.
Tag gärna kontakt med vår webmaster om det är något du saknar i detta forum.


Länk till:
OKE:s forumFågelakuten tar hand om skadade fåglar.

Närkes Ornitologiska Förening har en fågelakut.
De är ett antal personer som är utbildade och erfarna att ta hand om skadade och dödade fåglar.

För att ta hand om skadade fåglar eller annat vilt krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Om det är en fågel/djur som tillhör statens vilt krävs tillstånd från Naturvårdsverket. För kortare tid än 48 timmar krävs dock inget tillstånd. Fågelakuten vid NOF har erforderliga tillstånd. Vilka fåglar är då statens vilt?

Mer info:
http://birdlife.se/om-nof/fagelakuten/


Välkommen till Fågelkalendern!

Gillar du att hålla koll på när fåglarna kommer på våren?! I Fågelkalendern kommer vi att samla in observationer av flyttfåglars ankomst, men även avflyttning och andra årstidstecken på ett organiserat sätt. Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter för fåglarna. Vi hoppas på din hjälp! Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet.
Mer info. naturenskalender


Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland

FSO tillsammans med Rrk Sörmland startar upp atlasinventering inom Södermanlands län. Alla funktioner finns redan färdiga i Artportalen och skall bara aktivieras igång för vårt län. Läs mer
Vi har nu lagt in en ny länksida där man kan ladda
ner aktuella dokument om atlasinventeringen.
Du kommer till sidan genom att klicka den nyinlagda länken Atlasinventering längst ner.
Här nedan följer ett antal länkar till dokument som berör atlasinventeringen.

Information och instruktioner
Häckningskriterier
Exempel på arbetskarta

Sörmlands atlasinventering hos Artportalen (utan inloggning)


2012-02-08

Nytt om kungsörn
Vi vill bara påminna om att vi i Rrk-Srm sedan 2005 på begäran av och i samarbete med ansvariga för kungsörnsprojektet i Sörmland går in och döljer samtliga rapporter av kungsörn under häckningstid (med marginal) mellan 1/2 och 15/9. Det gäller alla rapporter som inte automatiskt får ett skydd genom att rapporteras som adulta, eller med något häckningskriterium. Inventerandet av kungsörn är inne i ett rätt känsligt läge och vi har valt att dölja samtliga rapporter för att minska risken att enskilda rapportörer inte oavsiktligt skulle råka rapportera fåglar från något av reviren.
Vi vill dock betona att det är ovärderligt att få in rapporter av kungsörn, och vi uppskattar verkligen alla rapporter som kommer in. Rapportören själv kan naturligtvis fortfarande se sina egna rapporter när denne är inloggad.

Vi ber dig som skriver in en rapport under ovan nämnda tid gällande kungsörn att i första hand själv dölja rapporten, om vi ser en inte dold rapport så kommer vi inom Rrk Sörmland att gå in och dölja fyndet.

/Rrk Sörmland, 2012-02-07

Mvh
för Rrk Sörmland
Jan Gustafsson
Besök vid Stenkvistafältet....

Det är viktigt att vi som fågelskådare uppträder korrekt när vi besöker marker där jordbruks- verksamhet pågår.

Jag har pratat med ägarna till Gräscenter AB som har sin verksamhet förlagd till Kolundafälten. Vi är välkomna som fågelskådare om vi respekterar den verksamhet som bedrivs och inte hindrar deras verksamhet. Vägen ner till gräscenters anläggning på fältet är ej allmän väg och reserverad för företaget och dess kunder.

Parkera vid kyrkan, där finns normalt flera bilplatser. Ställ ej bilen på busshållplatserna eller i anslutning till nerfartsvägen där stora breda maskiner måste kunna passera.

Innan det larmas någon sällsynt fågel vid Stenkvistafälten som du tror kommer att locka många skådare, så tag gärna kontakt med Gräscenter och förvarna om att det kan komma flera fågelskådare och fråga om det är något speciellt som dessa bör rätta sig efter vid detta tillfälle.
Tel.nr till Gräscenter AB 016-707 00.

Bo Gustafsson /
Ordf. i Ornitologiska klubben i Eskilstuna /OKE


TORNSVALA (Apus Apus)
Tornsvalan är ingen svala, därför har den också namnet tornseglare.
Den kan göra allt flygande.
Den till och med kan sova flygande.
Den är extremt väderberoende. Under djupa lågtryck faller ungarna i dvala och klarar sig på det sättet utan föda i flera dygn......Läs mer (Pdf) >>>

Här finner du några varianter på holkar för tornsvala.
Läs mer (Pdf) >>>

Upp         startsidan

o

Copyright © 2018 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna