ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA 

Uppdaterad..
2018.02.09


Vårens programOKE har ett samarbets- avtal med EEM som ger klubben ett litet bidrag per tecknat avtal.
Du kan ju hjälpa till genom att välja OKE som förening.Veteranerna.

Tisdagar kl. 13.30 - 15.30 träffas OKE:s veteraner och daglediga
I studiefrämjandets lokaler Västeråsvägen 90.

Vi har studiecirkel om fåglar, visar bilder och har exkursioner i trevlig samvaro.
Anna, Bosse, Kristina
Läs mer


OKE:s Fågelforum.
Läs vidare
Länk till:
OKE:s forum

Torsdag 15 februari kl.19.00
Studiefrämjandet/Västeråsvägen 90
OKE:s årsmötesförhandlingar enl. stadgar.

Natur- och fågelminnen
Naturfotografen och författaren Magnus Elander berättar om fågelintresset som började i Falsterbo för snart 60 år sedan och som idag hålls vid liv runt Sparreholm och Långdunkerskärret i Sörmland.

Efter Magnus Elanders föredrag o bildvisning bjuder klubben på Kaffe med tilltugg
innan OKE:s årsmötesförhandlingar.
Alla är välkomna till vårt årsmöte.


Läs mer
Fågelakuten tar hand om skadade fåglar.

Närkes Ornitologiska Förening har en fågelakut.
De är ett antal personer som är utbildade och erfarna att ta hand om skadade och dödade fåglar.

Läs mer
Länkar
Rapportera i

Club300
Club300


2018 Årets arter på
Ekeby våtmark

Fotolänk
.Under nedanstående länk hittar du en hemsida om fåglar från en av OKE:s medlemmar:

EDWIN SAHLIN.
www.edwinphoto.se

Rapportera om du hittat en ring med adressen RIKSMUSEUM STOCKHOLM!


Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland


Rapportmall 
fågelåret 2017

Stadgarna för
Ornitologiska Klubben i Eskilstuna (2013.11.06)


Studiefrämjandet -vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet.
vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet
 ...

 ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA ..Klubblokal: STUDIEFRÄMJANDET Västeråsvägen 90
Ordf.
 Lennart Eriksson   Måstavägen 13D   633 48 Eskilstuna,.. 016- 35 14 21/ 070-260 54 34

Björn Jönsson Copyright ©2018 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna .......................