ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA 

Uppdaterad..
2017.08.21


Höstens programOKE har ett samarbets- avtal med EEM som ger klubben ett litet bidrag per tecknat avtal.
Du kan ju hjälpa till genom att välja OKE som förening.Veteranerna.
I fortsättningen kommer tisdagsaktivi-
teterna inte ligga på
hemsidan utan enbart
i gruppens mail.
Kolla mailen ofta!

Väl mött
Anna, Bosse, Kristina
Läs merOKE:s Fågelforum.
Läs vidare
Länk till:
OKE:s forumVälkommen till Fågelkalendern!

Gillar du att hålla koll på när fåglarna kommer på våren?
Läs mer

Jubileumsåret 2017
Klubben fyller 60 år.OBS!

För OKE Exkursionen nu på lördag den 26 aug. har exkursionsmålet och exkursionsledare blivit ändrat.
Då Johan Mellquist har fått förhinder görs anmälan till Lennart Eriksson tel 070-260 54 34 eller
epost lennartoke@gmail.com om deltagande.
Vi träffas vid Studiefrämjandet
för samåkning kl 07:00
Vi kommer att välja Vadsjön som utflyktsmål.

 Lördag 26 augusti Svensksundsviken
(utanför Norrköping mot Arkösund)
Samling vid Studiefrämjandet 07:00

Svensksundsviken är en grund havsvik med ett tjugotal öar. Fågellivet är mycket rikt. 230 fågelarter har setts där. Rastplats för framför allt vadarfåglar, änder och gäss. Viktig rastplats även för fjällgäss.rödstjärt
Rödstjärt. Björn JönssonFågelakuten tar hand om skadade fåglar.

Närkes Ornitologiska Förening har en fågelakut.
De är ett antal personer som är utbildade och erfarna att ta hand om skadade och dödade fåglar.

Läs mer

Länkar
Rapportera i

Club300
Club300


2017 Årets arter på
Ekeby våtmark


Fotolänk
.Under nedanstående länk hittar du en hemsida om fåglar från en av OKE:s medlemmar:

EDWIN SAHL
IN.
www.edwinphoto.se

Rapportera om du hittat en ring med adressen RIKSMUSEUM STOCKHOLM!


Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland


Rapportmall 
fågelåret 2016

Stadgarna för
Ornitologiska Klubben i Eskilstuna (2013.11.06)


Studiefrämjandet -vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet.
vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet
 ...

 ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA ..Klubblokal: STUDIEFRÄMJANDET Västeråsvägen 90
Ordf.
 Lennart Eriksson   Måstavägen 13D   633 48 Eskilstuna,.. 016- 35 14 21/ 070-260 54 34

Björn Jönsson Copyright ©2017 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna .......................