ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA 

Uppdaterad..
2019.08.22Höstprogram 2019
Läs merOKE har ett samarbets- avtal med EEM som ger klubben ett litet bidrag per tecknat avtal.
Du kan ju hjälpa till genom att välja OKE
som förening.


Veteranerna.

Tisdagar kl 13.30–15.30 träffas OKE:s veteraner och daglediga i Studiefrämjandets lokaler på Västeråsvägen 90.
Vi har studiecirklar om fåglar, visar bilder och gör utflykter, allt i trevlig samvaro. Höstsäsongen startar utomhus tisdag 3 september och från
1 oktober är vi inomhus på Studiefrämjandet.

Bosse, Kristina
Läs merOKE:s Fågelforum.
Läs vidare
Länk till:
OKE:s forum

Studiefrämjandet -vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet.
vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet


Berguvsinventering 2019 -2020 i Sverige
i regi av BirdLife Sverige
Läs merFågelakuten tar hand om skadade fåglar.
Närkes Ornitologiska Förening har en fågelakut.
De är ett antal personer som är utbildade och
erfarna att ta hand om skadade
och dödade fåglar.

Läs mer

Snideri & fotografi med:
Nicke Helldorff & Anders Bauer.

Länkar
Rapportera i

Club300
Club300


2019 Årets arter på
Ekeby våtmark

Fotolänk
.Under nedanstående länk hittar du en hemsida om fåglar från en av OKE:s medlemmar:

EDWIN SAHLIN.
www.edwinphoto.se

Rapportera om du hittat en ring med adressen RIKSMUSEUM STOCKHOLM!


Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill
uppmuntra alla att
rapportera sina
fågelobservationer på Artportalen.
Mer info

Hur behandlas arter som beskrivits på blankett
inom Rrk Södermanland?
Mer info


Atlasinventeringen av
fåglar i Sörmland ...

 ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA ..Klubblokal: STUDIEFRÄMJANDET Västeråsvägen 90
Ordf.
 Bo Gustafsson Råby-Rekarne Klockargården 635 12 Mob: 070- 327 97 05

............................ Copyright ©2019 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna .......................