ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA 

Uppdaterad..
2017.08.30


Höstens programOKE har ett samarbets- avtal med EEM som ger klubben ett litet bidrag per tecknat avtal.
Du kan ju hjälpa till genom att välja OKE som förening.Veteranerna.
Hej alla fågelvänner!
Nu är det tid för våra tisdagsträffar igen. Under september kommer vi att träffas ute, på olika ställen.

Anna, Bosse, Kristina
Läs mer


OKE:s Fågelforum.
Läs vidare
Länk till:
OKE:s forumVälkommen till Fågelkalendern!
Gillar du att hålla koll på när fåglarna kommer på våren?
Läs mer

Jubileumsåret 2017
Klubben fyller 60 år.Söndag 10 september
Exkursion till Edeby våtmark, Herresta.
Samling vid Studiefrämjandet 08:00
Området är artrikt. Flera arter gäss och simänder är noterade, som bläsgås och stjärtand. Hela 27 arter vadare är noterade. Området drar också till
sig många småfågelarter.
Mer finns att läsa i Fågellokaler i Sörmland län.
Anmälan till Lennart Eriksson tel. 070-260 34 54.

Läs mer om höstens program.rödstjärt
Rödstjärt. Björn JönssonFågelakuten tar hand om skadade fåglar.

Närkes Ornitologiska Förening har en fågelakut.
De är ett antal personer som är utbildade och erfarna att ta hand om skadade och dödade fåglar.

Läs mer

Länkar
Rapportera i

Club300
Club300


2017 Årets arter på
Ekeby våtmark


Fotolänk
.Under nedanstående länk hittar du en hemsida om fåglar från en av OKE:s medlemmar:

EDWIN SAHL
IN.
www.edwinphoto.se

Rapportera om du hittat en ring med adressen RIKSMUSEUM STOCKHOLM!


Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland


Rapportmall 
fågelåret 2016

Stadgarna för
Ornitologiska Klubben i Eskilstuna (2013.11.06)


Studiefrämjandet -vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet.
vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet
 ...

 ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA ..Klubblokal: STUDIEFRÄMJANDET Västeråsvägen 90
Ordf.
 Lennart Eriksson   Måstavägen 13D   633 48 Eskilstuna,.. 016- 35 14 21/ 070-260 54 34

Björn Jönsson Copyright ©2017 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna .......................