ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA 

Uppdaterad..
2018.04.03STYRELSEN 2018OKE har ett samarbets- avtal med EEM som ger klubben ett litet bidrag per tecknat avtal.
Du kan ju hjälpa till genom att välja OKE som förening.


Veteranerna.

Tisdag 3 april börjar vi med uteträffar.
Under vår sommar och höst har vi exursioner till spännande fågellokaler där vi hjälps åt att hitta, bestämma och studera fåglarna och iakta deras beteende.
Anna, Bosse, Kristina
Läs mer


OKE:s Fågelforum.
Läs vidare
Länk till:
OKE:s forum

Studiefrämjandet -vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet.
vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet

Lördag 21April kl. 07.00
Norrholm och Mågla vid Söderfjärden.
Samåkning från Studiefrämjandet Västeråsvägen 90.

Vi vandrar med Barbro Hedström genom
Norrrholmen mot Mågla.
Sångarna och floran är väl värda ett besök.
Anmälan till Barbro Hedström tel. 070-543 32 33

Vårens programSlaguggla på besök i Eskilstuna centrum.

Foto:Leif Carlsson
Foto: Leif Carlsson

Foto: Eva Olofsson
Foto: Eva Olofsson

På gamla brandstationens innergård vid 18-tiden
den 26 mars satt ugglan i ett träd.
Flera fågelintresserade samlades för att ta bilder
och för att få en glimt av ugglan.
Länkar
Rapportera i

Club300
Club300


2018 Årets arter på
Ekeby våtmark

Fotolänk
.Under nedanstående länk hittar du en hemsida om fåglar från en av OKE:s medlemmar:

EDWIN SAHLIN.
www.edwinphoto.se

Rapportera om du hittat en ring med adressen RIKSMUSEUM STOCKHOLM!


Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland


Fågelakuten tar hand om skadade fåglar.

Närkes Ornitologiska Förening har en fågelakut.
De är ett antal personer som är utbildade och erfarna att ta hand om skadade och dödade fåglar.

Läs mer


Stadgarna för
Ornitologiska Klubben i Eskilstuna (2013.11.06)
 ...

 ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA ..Klubblokal: STUDIEFRÄMJANDET Västeråsvägen 90
Ordf.
 Bo Gustafsson Råby-Rekarne Klockargården 635 12 Mob: 070- 327 97 05

............................ Copyright ©2018 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna .......................