ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

STYRELSEN
år 2017
Skrattmås. Foto: Björn Jönsson.

 

 

 

Ordförande:
Lennart Eriksson
lennartoke@gmail.com

Tel. 016- 35 14 21

Viceordförande:

Sekreterare:
Eva Olofsson.

Kassör:
Lennart Cronholm
tel: 016-12 13 77

Övriga ledamöter:
Monica Ljungars,.
Leif Carlsson,
Krister Bergh,
Leif Larsson
Gerd Larsson
Sten Lindeberg

Suppleanter:
Björn Fors.


Rapportkommitté:
Yonas Ericsson, sammank
Tommy Emanuelsson
Björn Fors,
Johan Mellqvist
Viktor Eriksson
Programkommitté:
Björn Fors,
Monica Ljungars,
Styrelsen.
Studiekommitté:
Vakant.
Redaktionen:
Lennart Cronholm, styrelsen.
Valberedning:
Lars-Erik Collin, sammank
Thomas Janzon
Bo Gustafsson ( suppleant)
o

Copyright © Björn Jönsson 2017 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna