ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

STYRELSEN
år 2019

 

Ordförande:
Bo Gustafsson
e-post:
fembo@telia.com

Mob: 070-327 97 05

Viceordförande:
Leif Carlsson
mob: 070-241 29 32

Sekreterare:
Eva Olofsson.

Kassör:
Lennart Cronholm
mob: 073-334 63 40

Övriga ledamöter:
Krister Bergh
Pedro Haglund
Sten Lindeberg

Suppleanter:
Björn Fors.

Revisorer:
Thomas Janzon
Sten Ljungars
Revisorssuppleant:
Gunnar Carlsson

 

Rapportkommitté:
Yonas Ericsson, sammank
Tommy Emanuelsson
Björn Fors
Johan Mellqvist
Viktor Eriksson
..
Programkommitté:
Styrelsen
Studiekommitté:
Vakant.
Redaktionen:
Styrelsen.
Valberedning:
Thomas Janzon, sammank.
+vakant
Dag Wahlström (suppleant)
..

Stadgarna för
Ornitologiska Klubben i Eskilstuna (2013.11.06)
o

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna