ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

Program våren
2018
smålom foto: Björn Jönsson
 
 
 
 


Vårprogram 2018

Ornitologiska klubben i Eskilstuna/OKE har härmed nöjet att
presentera vårens aktiviteter.
Alla är hjärtligt välkomna. Våra aktiviteter kräver inga förkunskaper mer än att du är intresserad av fåglar och att vara ute i skog och mark.

 

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet

Generellt gäller för våra uteaktiviteter följande:
¤ Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma. Exkursionsledaren har rätt att ändra eller ställa in exkursionen vid t.ex.
¤ Dåligt väder
¤ Ta gärna med matsäck
¤ Vi försöker samåka och använda så få bilar som möjligt bl.a. av miljöskäl
¤ Passagerare betalar 8 kr/mil till föraren
¤ Vår hemsida hittar du på adressen: oke.sormlandsornitologerna.se

Här kan du också läsa om det blir förändringar eller tillägg i programmet.
Vår förhoppning är att vi med detta program ska attrahera fler av våra egna medlemmar och dessutom vidga våra vyer genom att samverka med de intresseföreningar med vilka vi gemensamt förvaltar vår fältstation "Rördrommen".
Se även program för Fältstationen Rördrommen www.rordrommen.nu

Kontrollera på OKE:s hemsida om det blir ändringar i programmet!

Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mailen ofta!

OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!
Tisdagar kl. 13.30 - 15.30 träffas OKE:s veteraner och daglediga
I studiefrämjandets lokaler Västeråsvägen 90.

Vi har studiecirkel om fåglar, visar bilder och har exkursioner i trevlig samvaro.

Ansvariga: Anna Struwe 070 - 792 24 50
Kristina Hagman 070 - 729 63 41
Bo Gustafsson 070 - 327 97 05

Lördag 13 januari
Vinterrally i Eskilstuna kommun

Var med och upptäck årets första fåglar i Eskilstuna kommun. Vi
utformar det som en liten tävling mellan de lag som anmält sig i
förväg till Lennart E (minst 2 personer / lag).Man skådar var man vill
i kommunen under lördagen från ottan om man så vill, och sedan
samlas vi på Studiefrämjandet kl.14 för sammanställning,
kaffe och prisutdelning.
Ansvarig: Lennart Eriksson tel. 070-260 54 34

Onsdagen 24 januari kl.19.00
Studiefrämjandets lokaler Västeråsvägen 90


Bildvisning av OKE-medlemmar. Passa på och visa några av dina fågelbilder. Björn Jönsson samordnar bildpresentationen och vill ha
bilderna senast 10 januari. Kontakta Björn på tel. 016-35 72 75
epost: bjorn.jonsson46@tele2.se

Torsdag den 8 februari kl. 19.00
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90

Ingmar Skogar visar bilder och berättar om sin resa till Indien.
Kostnad 60 kr

Torsdag 15 februari kl.19.00
Studiefrämjandet/Västeråsvägen 90
OKE:s årsmötesförhandlingar enl. stadgar.

Klubben bjuder på kaffe/te och tilltugg
Vid programmets tryckning är det ännu inte klart med gästföreläsare
i samband med årsmötet. Klubben kommer att vidtala någon av länets natur/fågelkunnigaatt hålla ett kort bildföredrag om
ett aktuellt ämne eller resmål.

Söndagen den 25 februari
FSO årsmötesdag
Plats Åsa folkhögskola Flenkl. 09:00 -ca 15:00
Samling för frukostmacka från kl. 08:30
FSO bjuder på lunch.

Programmet Prel. Kommer fm av årsmötesdagen att ägnas åt
temat Våtmarker i Sörmland. Sören Eriksson, Hushållningssällskapet
och Mats Rosenberg, Örebro hoppas vi kunna engagera för att presentera detta ämne. På hemsidan presenteras programmet så fort det är fastlagt
Anmäl deltagande till
Lennart E tel. 070-260 54 34 för samordning av bilåkning.

Lördagen den 3 mars Örnräkning

Den nu traditionella örnräkningen vid Mälaren/Hjälmaren,
nu utökad med delar av Vänern och Vättern, går då av stapeln i Fältstation Rördrommens regi. Räkningen i fält kommer att ske mellan kl.10-12 med eftersnack i Rördrommen. En redovisning av resultatet av örnräkningen presenteras också på Artportalen.
Du som är intresserad att delta, ring Sten Ullerstad 016-35 41 52
så tilldelas du en obsplats.
Anmäl dig i tid så du kan välja en lokal du är bekant med.

Från mitten av mars till mitten av april.

Ugglesafari med Ing-Marie och Gunnar.
Beroende på väder och uggleförekomst letar vi en kväll ugglor
i Västmanland och kanske Uppland.
Intresseanmälan före 10 mars till Gunnar och
Ing-Mari Carlsson tel. 016-12 11 09
Exkursionen görs upp några dagar i förväg och föranmälda
meddelas tid och mötesplats.

Lördag den 24 mars 06.00
Garphyttans Nationalpark och Tysslingen.

Samåkning från Studiefrämjandet Västeråsvägen 90.
På våren är lövskogens mattor täta av blåsippor, vitsippor,
gullvivor m.fl.
Trastsången är intensiv. Vi spanar hackspettar, vitryggiga har
visat sig där under hösten 2017.
På hemvägen stannar vi till hos sångsvanarna i Tysslingen.
Anmälan till Leif Carlsson tel.070-241 29 32

Lördag 21April kl. 07.00
Norrholm och Mågla vid Söderfjärden.
Samåkning från Studiefrämjandet Västeråsvägen 90.

Vi vandrar med Barbro Hedström genom Norrrholmen mot Mågla.
Sångarna och floran är väl värda ett besök.
Anmälan till Barbro Hedström tel. 070-543 32 33

Söndag 6 maj kl. 09-12
Fågelskådningens dag på Ekeby våtmark

Samarrangemang med Energi och Miljö med information till
allmänheten om OKE och Ekeby våtmark.
Som medlem i OKE har du här ett tillfälle att träffa fågelintresserade
från Eskilstuna och bjuda på information om både våtmarken och vår fågelklubb OKE. Annonsering i tidningar och på hemsidan
Ansvariga: OKE:s styrelse.

Lördag 19 maj 07.00
Oset Rynningeviken
Samåkning från Studiefrämjandet Västeråsvägen 90.

Under våren passerar många vadare och änder på genomsträck.
Häckande fåglar samlas i de grunda översvämmade vattensamlingarna.
Nya dammarna kan dra till sig ovanliga arter.
Anmälan till Monica Ljungars tel.076-26 33 107

Onsdag den 30 maj kl. 18.30
Exkursion till Sundbyholm
Samling vid hamnen i Sundbyholm

Kom med och lyssna in "nyanlända" vårfåglar i Sundbyholm.
Vi vandrar i omgivningarna och noterar fåglarna vi ser och hör.
Lövsångare, grönsångare m. fl. ev. härmsångare och varför inte
mindre hackspett.
Ansvarig Calle Lind 070 148 20 03 carl.lind46gmail.com

Lördag 2 juni kl. 06.00
Exkursion till Fiholm

Samåkning från Studiefrämjandet Västeråsvägen 90.
Vi vandrar i maklig takt ner till Fiholms brygga..
Lyssnar, tittar och njuter med Bosse.
Anmälan till Bosse Gustafsson tel. 070 - 327 97 0
5

 Fredag 15 juni 20.30 - ca 02.00
Nattsångarlyssning

Samåkning från Studiefrämjandet Västeråsvägen 90.
Ansvarig: Björn Fors tel. 016-34 37 48, 070-493 74 35.
Öppet mål! Vi åker 0ch lyssnar i sommarskymningen där fåglarna finns

 OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!
Se även program för Fältstationen Rördrommen
(http://www.rordrommen.nu)
Då fler av programpunkterna är samarrangemang med SOK hoppas vi på en bra
uppslutning från båda föreningar. Detta blir bra tillfällen att träffa nya bekantskaper och utbyta erfarenheter om vår hobby.
Vi i programkommittén vill gärna att Du som får det här programmet i din hand kan hjälpa oss till ett ännu bättre program för 2017. Kom gärna med uppslag och idéer om exkursionsmål och programpunkter vid våra inneträffar.
vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet
 Startsidan
 ...

Copyright © 2018 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna