ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

smålom foto: Björn Jönsson
 
 
 
 

VÅRPROGRAM 2019

Ornitologiska klubben i Eskilstuna/OKE har härmed nöjet att
presentera vårens aktiviteter.
Alla är hjärtligt välkomna. Våra aktiviteter kräver inga förkunskaper mer än att du är intresserad av fåglar och att vara ute i skog och mark.

 

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet

Generellt gäller för våra uteaktiviteter följande:
¤ Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma. Exkursionsledaren har rätt att ändra eller ställa in exkursionen vid t.ex.
¤ Dåligt väder
¤ Ta gärna med matsäck
¤ Vi försöker samåka och använda så få bilar som möjligt bl.a. av miljöskäl
¤ Passagerare betalar 8 kr/mil till föraren
¤ Vår hemsida hittar du på adressen: oke.sormlandsornitologerna.se
¤ Vi finns även på Facebook sök på Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

Här kan du också läsa om det blir förändringar eller tillägg i programmet.
Vår förhoppning är att vi med detta program ska attrahera fler av våra egna medlemmar och dessutom vidga våra vyer genom att samverka med de intresseföreningar med vilka vi gemensamt förvaltar vår fältstation "Rördrommen".
Se även program för Fältstationen Rördrommen www.rordrommen.nu

Kontrollera på OKE:s hemsida om det blir ändringar i programmet!
Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mailen ofta!

OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!


Tisdagar kl. 13.30 - 15.30 träffas OKE:s veteraner och daglediga i
Studiefrämjandets lokaler på Västeråsvägen 90.

Vi har studiecirklar om fåglar, visar bilder och har exkursionen
i trevlig samvaro. Vi börjar igen den 8 januari efter jul uppehållet.


Ansvariga: Anna Struwe 070-792 24 50
Kristina Hagman 070-729 63 41
Bo Gustafsson 070-327 97 05

Onsdag 23 januari kl. 18.30
Plats: Salen Filharmonin Smedjegatan 37,
Mälardalens Högskola i Eskilstuna

Hoppet - En föreläsning med Johan Ehrenberg om hur vi smartast gör det
rätta för klimatet istället för att sucka över hur svårt det är Johan Ehrenberg
har ägnat de senaste elva åren åt praktiskt omställningsarbete. Resultatet
blev boken Hoppet, som nu också har blivit en föreläsning full av tips på
hur vi på ett smart sätt kan rädda vår planet.
Fri entré

Ett samarrangemang mellan Studiefrämjandet, Eskilstuna kommun,
Södermanlands Energiförening, Svenska Turistföreningen, Eskilstuna
Senioruniversitet, Eskilstuna Trädgårdsförening, Naturskyddsföreningen
Eskilstuna och Ornitologiska klubben Eskilstuna

Onsdag 30 januari kl.19.00
Studiefrämjandet Kulturrum, Västeråsvägen 90

Bildvisning av OKE-medlemmar. Passa på och visa några av dina
fågel- och naturbilder. Björn Jönsson samordnar bildpresentationen och
vill ha bilderna SENAST 11 januari. Kontakta Björn tel. 016-35 72 75
eller e-post: bjorn.jonsson46@tele2.se

Onsdag 27 februari kl.19.00
Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90

Årsmötesförhandlingar enligt stadgar.

Klubben bjuder på kaffe/te och tilltugg.
Stefan Silfverberg kommer och berättar
och visar bilder om pärlugglan.

Gåsräkning Söderfjärden

Denna räkning sker efter önskemål från länsstyrelsen.
Vi räknar gässen från soluppgången när de lämnar fjärden.

OBS! Räkningen sker med mycket kort varsel beroende på när
gässen anlänt och isförhållandena i fjärden
OBS!

Tidpunkten meddelas ett par dagar innan via e-post.
Kolla mejlen ofta!
Ansvarig och intresseanmälan till
Leif Carlsson tel. 070- 241 29 32

Lördag 2 mars Örnräkning

Den traditionella örnräkningen vid Mälaren/Hjälmaren, nu utökad med
delar av Vänern och Vättern, går då av stapeln i
Fältstation Rördrommens regi. Räkningen i fält kommer att ske
mellan kl.10-12 med eftersnack i Rördrommen.
En redovisning av resultatet presenteras också på Artportalen.

Du som är intresserad av att delta, ring
Sten Ullerstad tel. 016-35 41 52, 070-605 41 52
så tilldelas du en obsplats. Anmäl dig i tid så du kan välja
en lokal du är bekant med.

Torsdag 21 mars
Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90 kl.19.00


Ingmar Skogar visar bilder och berättar om Costa Rica.
Kostnad: 60 kr

Måndag 1 april kl.18.00
Samling vid P-plats Ekeby våtmark


Möt sädesärlan på Ekeby våtmark. Eftersom den är datumflyttare brukar
den komma efter lunch 1 april.
Ansvarig Bo Gustafsson tel. 070-327 97 05

Lördag 13 april kl.05.00 Exkursion till Hedmossen
Samåkning från Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90

Vi lyssnar till trastar, tranor och andra skogsfåglar denna tidiga
aprilmorgon och hoppas att orrarna är i speltagen.
Anmälan till Thomas Janzon tel. 070-682 20 91

Lördag 27 april kl.07.00
Exkursion till Sandemar, Stockholm
Samåkning från Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90

Sandemar vid Dalarö är en av Stockholmsområdets mest besökta
fågellokaler. Den består av betade strandängar och grunda vikar.
På våren rastar tättingar och vadare på ängarna.
De flesta arter gäss brukar ses på fälten.
Anmälan till Björn Fors tel. 070-493 74 35

Söndag 5 maj kl.09-12
Fågelskådningens dag på Ekeby våtmark

Samarrangemang med Energi och Miljö med information till allmänheten
om OKE och Ekeby våtmark.
Som medlem i OKE har du här ett tillfälle att träffa fågelintresserade
från Eskilstuna och bjuda på information om både våtmarken
och vår fågelklubb OKE.
Annonsering i tidningar och på hemsidan.
Ansvariga: OKE:s styrelse.

 Lördag 11 maj kl.07.00.
Norsa hagar, Köping
Samåkning från Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90

Området är en bra fågellokal med betade hagar.
Mer finns att läsa på Norsa hagar/Köping
Anmälan till Lars-Owe Hagman tel. 070-373 09 90

 Lördag 25 maj kl.07.00
Exkursion till Askolmens naturreservat
Samåkning från Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90

En långsam vandring i ett försommargrönt Askholmen med
förhoppningsvis en fullödig fågelkör. Härmsångare och göktyta brukar
höras regelbundet. Kanske får vi se törnskata och bivråk.
För ett par år sedan hördes sommargylling här. Dags igen?
Anmälan till Bo Gustafsson tel. 070-927 97 05

 Lördag 8 juni kl. 20.00
Hälleskogsbrännan Ramnäs
Samåkning från Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90.

För en natt på Hälleskogsbrännan med surrande nattskärror, orrbubbel,
någon ropande storlom och andra nattliga ljud i den blåa
försommarnatten. Vi stannar tills natten övergår i dag.
Anmälan till Leif Carlsson tel. 070- 241 29 32

  OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!

Se även program för Fältstationen Rördrommen
(http://www.rordrommen.nu)
Då fler av programpunkterna är samarrangemang med SOK hoppas vi på en bra uppslutning från båda föreningar. Detta blir bra tillfällen att träffa nya bekantskaper och utbyta erfarenheter om vår hobby.
Vi i programkommittén vill gärna att Du som får det här programmet i din hand kan hjälpa oss till ett ännu bättre program för 2019. Kom gärna med uppslag och idéer om exkursionsmål och programpunkter vid våra inneträffar.
vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet
 Startsidan
 ...

Copyright © 2019 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna