ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

smålom foto: Björn Jönsson
 
 
 
 

coronaviruset
OKEs styrelse har beslutat att ställa
in alla aktiviteter veteranträffar och
övriga aktiviteter enligt programmet
tills vidare.

Allt för att minimera riskerna med spridning
av coronaviruset.
Vi återkommer med ny information när vi vet mer.

VÅRPROGRAM 2020

Ornitologiska klubben i Eskilstuna/OKE har härmed nöjet att
presentera vårens aktiviteter.
Alla är hjärtligt välkomna. Våra aktiviteter kräver inga förkunskaper mer än att du är intresserad av fåglar och att vara ute i skog och mark.

 

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet

Generellt gäller för våra uteaktiviteter följande:
¤ Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma. Exkursionsledaren har rätt att ändra eller ställa in exkursionen vid t.ex.
¤ Dåligt väder
¤ Ta gärna med matsäck
¤ Vi försöker samåka och använda så få bilar som möjligt bl.a. av miljöskäl
¤ Passagerare betalar 8 kr/mil till föraren
¤ Vår hemsida hittar du på adressen: oke.sormlandsornitologerna.se
¤ Vi finns även på Facebook sök på Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

Här kan du också läsa om det blir förändringar eller tillägg i programmet.
Vår förhoppning är att vi med detta program ska attrahera fler av våra egna medlemmar och dessutom vidga våra vyer genom att samverka med de intresseföreningar med vilka vi gemensamt förvaltar vår fältstation "Rördrommen".
Se även program för Fältstationen Rördrommen www.rordrommen.nu

Kontrollera på OKE:s hemsida om det blir ändringar i programmet!
Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mailen ofta!

OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!

INSTÄLLT
Tisdagar kl 13.30–15.30 träffas OKE:s veteraner och daglediga i Studiefrämjandets lokaler på Västeråsvägen 90.
Vi har studiecirklar om fåglar, visar bilder och gör utflykter,
allt i trevlig samvaro.


Ansvariga: Kristina Hagman 070-729 63 41
Bo Gustafsson 070-327 97 05Söndag 19 januari Vinterrally
i Eskilstuna kommun

Var med och upptäck årets första fåglar i
Eskilstuna kommun.
Vi utformar det som en liten tävling mellan de lag som anmält
sig i förväg till Johan Mellqvist, minst 2 personer/lag.
Man skådar var man vill i kommunen under dagen, f
rån ottan om man så vill, och sedan samlas vi på
Studiefrämjandet kl. 13:00 för sammanställning och prisutdelning.
Anmälan och ansvarig:
Johan Mellqvist tel. 070-244 79 57Onsdag 29 januari kl.19.00
Studiefrämjandet, rum 3-4, Västeråsvägen 90

OKE-medlemmar visar sina bilder. Passa på och
visa några av dina fågel- och naturbilder.

Björn Jönsson samordnar bildpresentationen
och vill ha bilderna OBS! senast 13 januari.

Kontakta Björn på tel. 016-35 72 75
eller e-post: bjorn.jonsson46@tele2.seOnsdag 26 februari klockan 19.00
Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90

Årsmötesförhandlingar enligt stadgar
.

Alf Lettesjö med mångårig erfarenhet, bland annat som länsjaktvårdare,
av länets högre faunaberättar om stora rovdjurs återkomst och
havsörnen blir gam. Detta och mycket mer händer just
nu i det brukade, tätbefolkade sörmländska landskapet.
Missa INTE detta!
Varmt välkomna! Klubben bjuder på kaffe/te och tilltugg.


Torsdag 27 februari klockan 18.30.
En Café Planet-träff. Föreläsare Karl Schultz
Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90

Prepping – från strömavbrott till zombieapokalyps
De senaste åren har prepping utvecklats från att ha varit en
udda subkultur till att bli en snabbtväxande folkrörelse.
Men vad innebär egentligen prepping och vad är en prepper?
Vad skiljerprepping från gammal hederlig krisberedskap?
Hur förbereder du dig bäst för en samhällskris?
Hur skiljer man fullt tänkbara krisscenarier från fantasifulla dystopier? Välkommen till en kvällmed både praktiska tips och filosofiska funderingar!
Ett samarrangemang med Eskilstuna FN-förening, Scenkonst Sörmland, SvenskaTuristföreningen, Eskilstuna Trädgårdsförening, Naturskyddsföreningen, OKE ochStudiefrämjandet.


INSTÄLLT
Torsdag 27 februari startar vi två nybörjarkurser i fågelskådning på Studiefrämjandet i Eskilstuna,
en på dagtid och en på kvällstid

Vill du lära dig känna igen våra vanligaste fåglar både till utseende och läte? Och lära dig merom fåglarnas liv och ekologi?
Vi börjar med sex teoretiska träffar och fortsätter sedan med fyra träffar utomhus med praktisk fågelskådning. Inga förkunskaper krävs.
Kursledare:
Leif Ekblom, ornitolog med många års erfarenhet av fågelskådning.
Kursstart:
27 februari klockan 15.00 för daglediga och klockan 18.30 för kvällsgruppen.
Kursavgift:
850 kronor för tio kurstillfällen
Anmälan: senast 22 februari
på www.studieframjandet.se/sormland
eller via mejl till lena.wistrand@studieframjandet.se


Lördag 29 februari
Örnräkning

Den traditionella örnräkningen vid Mälaren/Hjälmaren går av stapeln i Fältstation Rördrommens regi. Räkningen i fält kommer att ske mellan
klockan 10.00-12.00 med eftersnack i Rördrommen.
En redovisning av resultatet presenteras också på Artportalen.
Du som är intresserad av att delta, ring Sten Ullerstad tel. 016-35 41 52
eller 070-605 41 52 så tilldelas du en obsplats.
Anmäl dig i tid så du kan välja en lokal du är bekant med.


INSTÄLLT
Ugglor under våren

Om tillgången på ugglor är god och vädret det rätta planerar
vi en utflykt med ugglor i fokus.
Var och när bestäms med mycket kort varsel.
Kolla din mejl och Facebook ofta.

Ansvarig: Gunnar Carlsson, 070-835 53 00


INSTÄLLT
Under våren
Gåsräkning 1 vid Sörfjärden

När alla grågäss, både de som nått häckningsmogen ålder och de
som inte gjort det, bedöms ha kommit räknas gässen en första gång.
Vårens ankomst bestämmer datum.
Räkning när gässen lämnar fjärden i gryningen.
Kallelse i ett massutskick.

Ansvarig: Leif Carlsson tel. 070-241 29 32INSTÄLLT
En Café Planet-träff.
Föreläsare Mattias Olsson
Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90

A tale from the woods


Sverige har idag mindre än en procent kvar av våra urskogar.
I dokumentärfilmen A tale from the woods granskas den svenska skogsindustrin och de myter som gör att kalhyggen fortfarande är den dominerande skogsbruksmetoden. Filmen lyfter också fram nygamla
metoder för skogsbruk som inte stör skogens känsliga ekosystem.
Ett samarrangemang med Eskilstuna FN-förening, Scenkonst Sörmland, Svenska Turistföreningen, Eskilstuna Trädgårdsförening, Naturskyddsföreningen, OKE och Studiefrämjandet


INSTÄLLT
Ingemar Skogar
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90.

Ingemar Skogar visar bilder och berättar om Namibia.
Kostnad 60kronor


INSTÄLLT
FSO:s årsmötesdag
Plats Åsa folkhögskola

Teman bestäms inom kort. Gå in på deras hemsida http://sormlandsornitologerna.se för att se vilka teman det blir.


INSTÄLLT
Skjuts upp till hösten.

KlimatHoppMöte
Lördag 28 mars klockan 10.00-16.00
Mälardalens Högskola

En heldag för alla som vill vända sin klimatoro till aktivt hopp, e
ngagemang och tro på framtiden. Föreläsningar, aktiviteter,
workshops och utställningar på temat klimat och hopp.
Under våren kommer mer information och program på www.klimathopmotet2020.se

Sverige har idag mindre än en procent kvar av våra urskogar. I dokumentärfilmen A tale from the woods granskas den svenska
skogsindustrin och de myter som gör att kalhyggen fortfarande är den dominerande skogsbruksmetoden. Filmen lyfter också fram nygamla
metoder för skogsbruk som inte stör skogens
känsliga ekosystem.
Ett samarrangemang med Eskilstuna FN-förening,
Scenkonst Sörmland, Svenska Turistföreningen,
Eskilstuna Trädgårdsförening, Naturskyddsföreningen,
OKE och Studiefrämjandet
INSTÄLLT
Tisdag 31 mars klockan 18.00
Samling vid p-plats Ekeby våtmark

Möt sädesärlan på Ekeby våtmark. Eftersom den är datumflyttare
brukar den komma efter lunch 1 april men eftersom det är skottår i år
så borde den komma en dag tidigare.

Ansvarig: Lennart Cronholm tel. 073-334 63 40


INSTÄLLT
Söndag 5 april klockan 05.00
ute på observationsplatsen
Gåsräkning 2 vid Sörfjärden

Vi räknar nu de gäss som lämnar fjärden för att söka sig till
omgivande fält för att beta. De gäss som inte är bundna
till ägg och ungar. Med andra ord den del av lokalpopulationen
grågäss som inte häckar. Du ges en fantastisk möjlighet att
uppleva hur en ny vårdag välkomnas.

Anmälan till Leif Carlsson tel. 070-241 29 32


INSTÄLLT
Lördag 18 april klockan 07.00
Femörehuvud.
Samåkning från Studiefrämjandet Västeråsvägen 90

En heldagstur till Sörmlandskusten. Vi kan förhoppningsvis få se
ejder och alfågel och andra sjöfåglar. Med rätt vind kan även en del sträckande fåglar ses på lokalen. Eventuellt gör vi ett besök vid Strandstuviken också.

Anmälan till Björn Fors tel. 070-493 74 35


INSTÄLLT
Onsdag 29 april klockan 18.30.
En Café Planet-träff. Föreläsare Åsa Ottosson
Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90

Närmare naturen

Eskilstunaförfattaren Åsa Ottosson har ägnat fyra böcker och
ett drygt årtionde åt att inspirera till naturvistelser för hälsans skull.
Den här kvällen tar hon utgångspunkt från den nya boken
Närmare naturen som har extra fokus på naturens olika rum och
forskningen om hur utevistelser kan bidra till inre lugn och
existentiellt fotfäste.

Ett samarrangemang med Eskilstuna FN-förening, Scenkonst Sörmland, Svenska Turistföreningen, Eskilstuna Trädgårdsförening, Naturskyddsföreningen, OKE och Studiefrämjandet.


INSTÄLLT
Söndag 3 maj klockan 09.00-12.00
Fågelskådnings dag på Ekeby våtmark

Samarrangemang med Energi och Miljö med information till
allmänheten om OKE och Ekeby våtmark.
Som medlem i OKE har du här ett tillfälle att träffa fågelintresserade
från Eskilstuna och bjuda på information om både våtmarken och
vår fågelklubb OKE. Annonsering i tidningar och på hemsidan.

Ansvariga: Styrelsen


INSTÄLLT
Lördag 9 maj klockan 07.00
Exkursion till Näsnaren, Katrineholm
Samåkning från Studiefrämjandet Västeråsvägen 90

Näsnaren är en av Sörmlands bästa lokaler för rastande
och häckande sjöfåglar.

Anmälan till Lars-Owe Hagman tel. 070-373 09 90


INSTÄLLT
Lördag 23 maj klockan 07.00
Frövisjön

Samåkning från Studiefrämjandet Västeråsvägen 90

Heldagstur till Västmanland med besök vid Frövisjön som för
några år sedan restaurerades och fick en naturlig årstidsfluktuation
av vattennivån och har blivit en fågelmagnet med bland annat en
del vadare, svarthalsad dopping och svarttärnor.
Eventuellt besöker vi också någon annan lokal i Västmanland.

Anmälan till Bo Gustafsson tel. 070-327 97 05


INSTÄLLT
En programpunkt ur ENF:s vårprogram
Fredag 5 juni nationaldagen klockan 21.00-ca 2.00.

Samling vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90

Vi firar den traditionella Naturnatten med en nattsångarexkursion.
Målet för utflykten bestäms av vädret och var man sannolikt får
möjlighet att lyssna till nattens fåglar. Har du inte möjlighet denna kväll erbjuder OKE motsvarande arrangemang den 12 juni med samling 20.30

Kontaktperson
Sten Ullerstad tel. 016-35 41 52 eller 070-605 41 52


INSTÄLLT
Fredag 12 juni klockan 20.30-ca 2.00
Nattsångarlyssning

Samåkning från Studiefrämjandet Västeråsvägen 90

Vi börjar i Sundbyholm där det brukar finnas gräshoppssångare,
kärrsångare och kanske någon flodsångare. Ett stopp vid Hammarby
kan ge vaktel och kornknarr. Vi fortsätter ut mot Ärlaskogarna för att
få höra nattskärra. Vi får se vad som dyker upp i närområdet.

Anmälan till Björn Fors tel. 070-493 74 35


Våren 2021 Estland

Om intresse finns och alla praktiska detaljer går att lösa finns
planer på en fågelskådarresa till Estland och det spektakulära vårsträcket utefter Baltiska kusten


Se även program för Fältstationen Rördrommen
(http://www.rordrommen.nu)
Då fler av programpunkterna är samarrangemang med SOK hoppas vi på en bra uppslutning från båda föreningar. Detta blir bra tillfällen att träffa nya bekantskaper och utbyta erfarenheter om vår hobby.


Vi i programkommittén vill gärna att Du som får det här programmet i din hand kan hjälpa oss till ett ännu bättre program för 2020.
Kom gärna med uppslag och idéer om exkursionsmål och programpunkter vid våra inneträffar.

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhe
 ...

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna