ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

 Ekeby våtmark
  Ekeby våtmark är belägen vid Ekeby reningsverk ca 3 km väster om Eskilstuna centrum. Totalt utgör våtmarksområdet ca 40 ha. Området har tidigare använts till jordbruks- mark och består av fin lera. Våtmarks- anläggningen togs i drift 1999.
 

Bilder från 2014.05.06 guidning av skolklass vid Ekeby våtmark.Foto: Lennart Eriksson


Söndag 4 maj 2014 Fågelskådningens dag på Ekeby våtmark.

Foto: Björn Jönsson

o

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna