ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

 Fotosidan 


Text och bild: Sten Ljungars

SVARTTÄRNAN
. ....

Svarttärnan en träsktärna inom familjen måsfåglar. Den livnär sig på insekter och småfisk, som oftast snappas vid vattenytan. I Sverige är arten sällsynt och det finns bara 150-250 häckande par fördelade på 13 lokaler. Sörmland saknar häckande svarttärnor men Asköviken 6 km norr om Eskilstunas kommungräns har en av Västmanlands 3 kolonier. Globalt finns det 800.000-1.750.000 svarttärnor i ett bälte som inkluderar Asien och Nordamerika. I Europa, exkl. Ryssland, finns det ca 33.000 par.

Svarttärnorna i Europa och Asien övervintrar i västra och södra Afrikas kustområden och återkommer till oss för att häcka i början på maj. I slutet av juli påbörjar de första flyttningen söderut.

Ska man inom vår kommun se svarttärnor är våren inom området Torshälla huvud-Kolstahatt säkrast. Men också Ekeby våtmark drar till sig enstaka tärnor. I år såg Niklas Holmström den 8:e maj 51 svarttärnor födosöka utanför Kolstahatt.

De år när fisktärnor häckar på ön med fyren 100 m NO Torshälla huvud förekommer det att svarttärnor rastar på fyrön. Den 16 maj 2017 rastade 150 svarttärnor på öns 200 m2. Även om man går tillbaka till år 1900 i Artportalen hittar man bara två lokaler i Sverige där ett större antal noterats!


o

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna