ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

 
 
 
 


HÖSTPROGRAM 2021Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

Vi följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekomendationer när det gäller reglerna för att
begränsa Covid-19 pandemin.

 

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet

Ornitologiska klubben i Eskilstuna, OKE,
presenterar här höstens program.

Alla är hjärtligt välkomna!

Generellt gäller följande för våra uteaktiviteter:

¤ Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma. Ledaren
har rätt att ändra eller ställa in vid till exempel dåligt väder
¤ Ta gärna med matsäck
¤ Vi samåker och använder så få bilar som möjligt
¤ Passagerare betalar 8 kr/mil till föraren
¤ Vår hemsida hittar du på http://oke.sormlandsornitologerna.se
¤ Vi finns på Facebook, sök på Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

Vår förhoppning är att vi med detta program ska nå flera av våra medlemmar samt även de intresseföreningar som vi gemensamt förvaltar vår fältstation Rördrommen. http://www.rordrommen.nu

Kontrollera på OKE:s hemsida om det blir ändringar i programmet!
Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mailen ofta!

OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!


Tisdagar kl. 13.30-15.30 träffas OKE:s veteraner/daglediga i Studiefrämjandets lokaler på Västeråsvägen 90.

Vi har studiecirklar om fåglar, visar bilder, gör utflykter, allt i trevlig samvaro. Höstsäsongen börjar utomhus tisdag 31 augusti och från och med oktober är vi inomhus på Studiefrämjandet.
OBS! Preliminärt beroende på pandemin.Ansvariga:
Kristina Hagman 070-729 63 41
Bo Gustafsson 070-327 97 05

Sträckräkning vid Kvicksundsbron
varje onsdag veckorna 29-32, 21/7-11/8, 18.00 - 21.00
Vi följer sjöfågelsträcket från Kvicksundsbron. Det finns bemanning där under den tiden. Aktiviteten är väderberoende och räkningen ställs in vid kraftig blåst eller regn. Om du är osäker på väderläget eller har frågor kontakta ansvariga:
Bosse Gustafsson 070-327 97 05 eller
Sten Ljungars 070-215 46 42

Onsdag 18 augusti kl. 18.00
Höstupptakt. Samling vid Fältstationen Rördrommen
Där får vi tillfälle att skåda fågel, umgås och berätta om
sommarens fågelhändelser. Klubbinformation. Ta med fika.
Ansvariga styrelsen

Lördag 28 augusti kl. 08.00
Exkursion till Lövstapumpen Asköviken
Samling vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
Eventuell samåkning bestäms vid samlingsplatsen.
En lättöverskådlig lokal som vid denna tid bör kunna bjuda på en del höstrastande vadare. Havsörn jagar ofta över området och rödstrupig piplärka är årlig på lokalen.
Ansvarig: Bosse Gustafsson 070-327 97 05

Söndag 12 september
Samling vid Fältstationen Rördrommen kl. 12.30
Gåsräkning. Hösträkning 1 vid Sörfjärden kl. 13.00-15.00
Är du intresserad att delta i höstens första internationella gåsräkning, ta då kontakt med Leif Carlsson 070-241 29 32 så tilldelas du en obsplats. Denna räkning ingår även i vår undersökning av grågåsens status i Sörfjärden. Vi räknar gässen från strategiska platser från kl. 13.00 med återsamling vid fältstationen ca kl. 14.30 för rapportering.
Anmälan till: Leif Carlsson 070-241 29 32

Lördag 25 september kl. 09.00
Exkursion till Norsa Hagar Köping
Samling vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
Eventuell samåkning bestäms vid samlingsplatsen.
Norsa hagar är en anlagd våtmark invid inloppet till Köpings hamn. Så här års bör det finnas höstrastande änder gäss och vadare. Och kanske någon födosökande pilgrimsfalk från häckningen på Norsasilon.
Stor parkering om samåkning inte är möjlig.
Ansvarig och anmälan: Lars-Owe Hagman 070-373 09 90

Söndag 17 oktober
Gåsräkning.
Hösträkning 2 vid Sörfjärden kl. 13.00-15.00
Samma upplägg som septemberräkningen.
Anmälan till: Leif Carlsson 070-241 29 32

Lördag 23 oktober kl. 08.00
Exkursion till Hjälstaviken
Samling vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
Eventuell samåkning bestäms vid samlingsplatsen
Ansvarig och anmälan: Björn Fors 070-493 74 35

Årsmöte 2021
Torsdag den 4 november kl.19.00 Studiefrämjandet/Västeråsvägen 90

Årsmötesförhandlingar enligt stadgar.
Klubben bjuder på kaffe/te och tilltugg

Söndag 7 november kl. 9.00
Exkursion till Hjälmaresund
Samling vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
Eventuell samåkning bestäms vid samlingsplatsen
Om vädret är nådigt så borde vi få se bland annat fiskande skrakflockar och andra sena andfåglar.
En eller annan havsörn är väl också troligt.
Ansvarig och anmälan:
Bosse Gustafsson 070-327 97 05

November
Innemöte
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
Fåglarna i Eskilstuna 2021
OBS!
Om pandemirestriktionerna tillåter OBS!
Ansvariga: Leif Carlsson 070-241 29 32,
Bo Gustafsson 070-327 97 05

December
Julavslutning
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
OBS! Om pandemirestriktionerna tillåter OBS!


Se även program för Fältstationen Rördrommen
(http://www.rordrommen.nu)
Då fler av programpunkterna är samarrangemang med SOK hoppas vi på en bra uppslutning från båda föreningar. Detta blir bra tillfällen att träffa nya bekantskaper och utbyta erfarenheter om vår hobby.


Vi i programkommittén vill gärna att Du som får det här programmet i din hand kan hjälpa oss till ett ännu bättre program för 2022.
Kom gärna med uppslag och idéer om exkursionsmål och programpunkter vid våra inneträffar.
 ...

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna