ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

Invente-
ringar


Örnräkning 2021.03.06


Den traditionella örnräkningen vid Mälaren/Hjälmaren,
nu utökad med delar av Vänern ochVättern, går av stapeln i
Fältstation Rördrommens regi.
Räkningen i fält kommer att ske mellan klockan 10.00-12.00.
 

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna