ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

MEDLEM

Hur jag blir medlem i OKE
Du som är intresserad av fåglar på ett eller annat sätt, bör känna till vad OKE är och vad OKE erbjuder.

Du kan under nyanserade former delta i eller stödja OKE:s arbete i natur och faunavårdsfrågor.

Du har möjlighet att ta del av OKE:s 60 åriga erfarenheter av
Kommunens natur och fågelliv.

Du är välkommen att delta i utflykter främst lokalt, men även fågelresor utanför vår kommun.

Du får möta likasinnade där Du förutom social samvaro kring fågel också bjuds på intressanta och underhållande föredrag med bilder.

Du får OKE :s medlems- information och även årsboken Fågelåret i Sörmland. då du som OKE medlem även är medlem i den regionala
Föreningen Södermanlands Ornitologer/FSO.

Du kan lära Dig mer om fågel och natur i gruppen för daglediga.
.......Enklast blir Du medlem i OKE genom att betala in medlemsavgiften på:

Bankgiro: 5534-8924
Swish nr: 123 622 38 87

Ditt namn, adress och
telefon/mobil nummer
och gärna epost adress.
 


Medlemsavgiften 2023 är:
Seniorer: 250kr/år
Fam. medlem 175kr/år
Ungdom:100kr/år (Under 20 år)

Om Du har frågor inför Ditt medlemskap, kan Du kontakta:

Ordförande:
Eva Olofsson
e-post: eva.oke@telia.com
tel. 070-264 71 89

 

 

 

 

 

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna