ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

 
 
 
 

HÖSTENS PROGRAM 2022Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

 

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet

Ornitologiska klubben i Eskilstuna, OKE,
presenterar här höstens program.

Alla är hjärtligt välkomna!

Generellt gäller följande för våra uteaktiviteter:

¤ Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma. Ledaren
har rätt att ändra eller ställa in vid till exempel dåligt väder
¤ Ta gärna med matsäck
¤ Vi samåker och använder så få bilar som möjligt
¤ Passagerare betalar 8 kr/mil till föraren
¤ Vår hemsida hittar du på http://oke.sormlandsornitologerna.se
¤ Vi finns på Facebook, sök på Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

Vår förhoppning är att vi med detta program ska nå flera av våra medlemmar samt även de intresseföreningar som vi gemensamt förvaltar vår fältstation Rördrommen. http://www.rordrommen.nu

Kontrollera på OKE:s hemsida om det blir ändringar i programmet!
Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mailen ofta!

OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!


Tisdagar kl. 13.30-15.30 träffas OKE:s veteraner/daglediga i Studiefrämjandets lokaler på Västeråsvägen 90.

Vi har studiecirklar om fåglar, visar bilder, gör utflykter, allt i trevlig samvaro. Höstsäsongen börjar utomhus tisdag 30 augusti och från
oktober är vi inomhus på Studiefrämjandet.
Ansvariga: Kristina Hagman 070-729 63 41
Bo Gustafsson 070-327 97 05

Sträckräkning vid Kvicksundsbron
varje onsdag veckorna 29-32, 20/7-10/8, kl. 18.00-21.00
Vi följer sjöfågelsträcket från Kvicksundsbron och det finns bemanning där under den tiden. Aktiviteten är väderberoende och räkningen ställs in vid kraftig blåst eller regn. Om du är osäker på väderläget eller har frågor kontakta ansvariga:
Bosse Gustafsson 070-327 97 05, Björn Fors 070-493 74 35,
Sten Ljungars 070-215 46 42

Onsdag 17 augusti kl. 18.00
Höstupptakt. Samling vid Fältstationen Rördrommen
Där får vi tillfälle att skåda fågel, umgås och berätta om sommarens fågelhändelser. Klubbinformation. Ta med fika.
Ansvariga: styrelsen

Lördag 27 augusti kl. 16.00
Jubileumsfest. Fältstationen Rördrommen
Kom och var med på OKE:s 65-års jubileum. Inbjudan kommer att gå ut till samtliga medlemmar via mejl eller vanlig post.

Söndag 18 september
Samling vid Fältstationen Rördrommen kl. 12.30

Gåsräkning. Hösträkning 1 vid Sörfjärden kl. 13.00-15.00
Är du intresserad att delta i höstens första internationella gåsräkning, ta då kontakt med
Leif Carlsson 070-241 29 32 så tilldelas du en obsplats. Denna räkning ingår även i vår undersökning av grågåsens status i Sörfjärden. Vi räknar gässen från strategiska platser från kl. 13.00 med återsamling vid fältstationen ca kl. 14.30 för rapportering

Lördag 24 september kl. 8.00
Exkursion till Kvismaren

Samling vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90.
Vid denna tid på året rastar gäss i hundratal ibland tusental. Det är främst sädgäss men de flesta gåsarter som häckar eller passerar Sverige kan ses vid Kvismaren. Tranor rastar också i stora mängder. Är betingelserna de rätta vid Rysjön brukar många arktiska vadare rasta. Om Kvismarens historia och betydelsen för svensk ornitologi, Erik Rosenberg, kommer säkert Leif att förmedla.
Ansvarig och anmälan till: Leif Carlsson 070-241 29 32.

Söndag 2 oktober kl. 9.00
Utflykt till "Nya Lövön"

Samling vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
Lövön är en halvö i östra delen av Hjälmaren. Här dominerar ädellövträd som ek, lind, ask och alm samt rikligt med hassel som
i år ser ut att bära rikligt med nötter.
Vi hoppas få tillfälle att se när nötkråkorna hamstrar nötter inför vintern.
Lövön är nu mer lättillgänglig efter det arbete som gjorts för att röja fram leden och arbetet med ny parkering.
Ansvarig och anmälan till: Eva Olofsson 070-264 71 89

Söndag 16 oktober
Gåsräkning. Hösträkning 2 vid Sörfjärden kl. 13.00-15.00
Samma upplägg som septemberräkningen.
Anmälan till: Leif Carlsson 070-241 29 32

Onsdag 16 november kl 19.00
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90

Fåglarna i Eskilstuna 2022. Vi träffas för att prata av oss. Vad hände med fåglarna i kommunen 2022? Stort som smått.
Vad minns du? Vad vill du berätta? Prata om?
Klubben bjuder på kaffe o kaka.
Ansvariga: Leif Carlsson 070-241 29 32,
Bo Gustafsson 070-327 97 05

Onsdag 7 december 19.00
Julavslutning

Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
Välkomna till OKE:s julavslutning. Klubben bjuder på glögg och
kaffe med dopp.
Eventuell föredragshållare är inte klar i nuläget.

Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde
av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mejlen ofta.


Se även program för Fältstationen Rördrommen
(http://www.rordrommen.nu)
Då fler av programpunkterna är samarrangemang med SOK hoppas vi på en bra uppslutning från båda föreningar. Detta blir bra tillfällen att träffa nya bekantskaper och utbyta erfarenheter om vår hobby.


Vi i programkommittén vill gärna att Du som får det här programmet i din hand kan hjälpa oss till ett ännu bättre program för 2022.
Kom gärna med uppslag och idéer om exkursionsmål och programpunkter vid våra inneträffar.
 ...

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna