ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

 
 
 
 

VÅRENS PROGRAM 2023Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

 

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet

Ornitologiska klubben i Eskilstuna
Alla är hjärtligt välkomna!

Generellt gäller följande för våra uteaktiviteter:

¤ Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma. Ledaren
har rätt att ändra eller ställa in vid till exempel dåligt väder
¤ Ta gärna med matsäck
¤ Vi samåker och använder så få bilar som möjligt
¤ Passagerare betalar 15 kr/mil till föraren
¤ Vår hemsida hittar du på http://oke.sormlandsornitologerna.se
¤ Vi finns på Facebook, sök på Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

Vår förhoppning är att vi med detta program ska nå flera av våra medlemmar samt även de intresseföreningar som vi gemensamt förvaltar vår fältstation Rördrommen. http://www.rordrommen.nu

Kontrollera på OKE:s hemsida om det blir ändringar i programmet!
Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mailen ofta!

OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!


Tisdagar kl. 13.30 – 15.30 träffas OKE:s veteraner och daglediga i Studiefrämjandets lokaler Västeråsvägen 90.
Vi har studiecirkel om fåglar, visar bilder och har exkursioner
i trevlig samvaro.
Ansvariga:
Kristina Hagman 070 – 729 63 41
Bo Gustafsson
..070 – 327 97 05

Söndag 15 januari
Artrally i Eskilstuna kommun
Var med och upptäck årets första fåglar i Eskilstuna kommun.
Vi gör det som en liten tävling mellan de lag som anmält
sig i förväg till Eva Ejemar. Minst 2 personer/lag och
minst 2 i laget måste se eller höra fågeln.
Vi skådar i hela kommunen under dagen, från ottan om man
så vill, och samlas vid P-platsen, Ekeby våtmark kl.13:00 för sammanställning.
Ansvarig och anmälan: Eva Ejemar 070-539 49 79

Onsdag 25 januari kl.19:00
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
OKE–medlemmar visar bilder
Passa på och visa några av dina fågel- och naturbilder
Klubben bjuder på fika.

Tisdag 28 februari kl.19:00
Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
Årsmötesförhandlingar enligt stadgar.
Klubben bjuder på fika. Föredragshållare är i nuläget oklart.
Ansvariga styrelsen


Lördagen den 4 mars Örnräkning
Den traditionella örnräkningen vid Mälaren/Hjälmaren i
Fältstationen Rördrommens regi. Räkningen i fält kommer
att ske mellan kl.10-12.
Redovisning av resultatet av örnräkningen presenteras på Artportalen.
Du som är intresserad att delta:
ring Sten Ullerstad tel.016-35 41 52 eller 070-605 41 52
så tilldelas du en obsplats.
Anmäl dig i tid så du kan välja en lokal du är bekant med.

Gåsräkning 1 Sörfjärden
Gåsräkning nr 1 styrs som vanligt av vårens framfart. När vi bedömer att Sörfjärdens samtliga gäss är på plats räknar vi.
Datum bestäms med kort varsel. Kolla mejlen ofta.
Ansvarig och anmälan: Leif Carlsson tel. 070-241 29 32

Lördag den 1 april kl. 08:00
Samling vid Studiefrämjandet/Västeråsvägen 90

Hedlandet och fåglarna i då-nu-och framtid
I tidig vår med trastsång. Vi rör oss långsamt från öster mot väster genom Hedlandet. Avslutar med en kort vandring i (vad som fortfarande är) talltitans skog. Hans Herdegen delar där med sig av sina erfarenheter.
Ansvarig och anmälan: Leif Carlsson tel: 070-241 29 32

Lördag 29 april kl: 07.00 Lövön
Samling vid Studiefrämjandet/Västeråsvägen 90
Från nya parkeringen vandrar vi på stigar mot spetsen av
Lövön till förhoppningsvis ackompanjemang av en
fullödig fågelsång. En del rastande och sträckande sjöfåglar
på Hjälmaren borde vi också kunna få se.
Ansvarig och anmälan: Leif Carlsson Tel: 070-241 29 32

Söndag 7 maj kl. 09-12
Fågelskådningens dag på Ekeby våtmark

Ett samarrangemang med Energi & Miljö med information till allmänheten om OKE och Ekeby våtmark.
Ansvariga styrelsen

Fredag 2 juni
Vi åker till Rördrommen i den ljusa försommarkvällen och lyssnar på fågelsången från våra fåglar som nu har återvänt till oss. Vi räknar också med att höra rördrommen tuta i vassen.
Vi återkommer med mer information längre fram.
Ansvariga styrelsen

Fredag 9 juni 20.30 – ca 02.00 Nattsångarlyssning
Samling vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90.

Vi bestämmer färdväg vid samlingsplatsen. Några målarter är gräshoppssångare, kärrsångare, flodsångare, vaktel
och kornknarr.
Och som avslutning kanske nattskärra i Ärlaskogarna.
Ansvarig och anmälan: Björn Fors tel. 070-493 74 35

 ...

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna