ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

 
 
 
 


VÅRPROGRAM 2022Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

OKE kommer att följa regeringens och
Folkhälsomyndighetens restriktioner.
Det kan betyda att vi får ändra eller ställa in med kort varsel.
Kontrollera med den som är ansvarig vad som gäller.

 

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet

Ornitologiska klubben i Eskilstuna, OKE,
presenterar här vårens program.

Alla är hjärtligt välkomna!

Generellt gäller följande för våra uteaktiviteter:

¤ Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma. Ledaren
har rätt att ändra eller ställa in vid till exempel dåligt väder
¤ Ta gärna med matsäck
¤ Vi samåker och använder så få bilar som möjligt
¤ Passagerare betalar 8 kr/mil till föraren
¤ Vår hemsida hittar du på http://oke.sormlandsornitologerna.se
¤ Vi finns på Facebook, sök på Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

Vår förhoppning är att vi med detta program ska nå flera av våra medlemmar samt även de intresseföreningar som vi gemensamt förvaltar vår fältstation Rördrommen. http://www.rordrommen.nu

Kontrollera på OKE:s hemsida om det blir ändringar i programmet!
Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mailen ofta!

OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!


OKE kommer att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner. Det kan betyda att vi får ändra eller ställa in med kort varsel.
Kontrollera med den som är ansvarig vad som gäller.

Tisdagar klockan 13.30–15.30 träffas OKE:s veteraner/daglediga
i Studiefrämjandets lokaler Västeråsvägen 90.

Vi har studiecirkel om fåglar, visar bilder och har exkursioner i trevlig samvaro.
Ansvariga: Kristina Hagman 070-729 63 41
Bo Gustafsson 070-327 97 05

Söndag 16 januari
Artrally i Eskilstuna kommun
Var med och upptäck årets första fåglar i Eskilstuna kommun. Vi utformar
det som en liten tävling mellan de lag som anmält sig i förväg till Bosse Gustafsson. Minst 2 personer/lag och minst två i laget måste se eller höra fågeln. Vi skådar var vi vill i kommunen under dagen, från ottan om man så vill, och samlas vid P-platsen, Ekeby våtmark klockan 13.00 för sammanställning.
Ansvarig och anmälan: Bosse Gustafsson 070-327 97 05

Onsdag 26 januari klockan 19.00
Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90
INSTÄLLT

Bildvisning, OKE–medlemmar visar bilder
Passa på och visa några av dina fågel- och naturbilder.
Klubben bjuder på fika.
Björn Jönsson samordnar och sammanställer bildpresentationen.
OBS han vill ha bilderna absolut senast 10 januari OBS
Kontakta Björn på e-post: bjornjonsson46@icloud.com

Måndag 28 februari klockan 19.00
Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90
Årsmötesförhandlingar enligt stadgar.

Klubben bjuder på fika. Föredragshållare är i nuläget oklart.
Ansvariga styrelsen.

FSO:s årsmötesdag Datum i nuläget inte klart.

Lördag 5 mars Örnräkning
Den nu traditionella örnräkningen vid Mälaren/Hjälmaren går av stapeln i Fältstation Rördrommens regi. Räkningen i fält kommer att ske mellan klockan 10-12. En redovisning av resultatet presenteras också på Artportalen.
Du som är intresserad att delta, ring Sten Ullerstad 016-35 41 52 eller070-605 41 52 så tilldelas du en obsplats. Anmäl dig i tid så du kan välja en lokal du är bekant med.

Våren
Gåsräkning 1 Sörfjärden

Gåsräkning nr 1 styrs som vanligt av vårens framfart. När vi bedömer att Sörfjärdens samtliga gäss är på plats räknar vi. Datum bestäms med kort varsel. Kolla mejlen ofta.
Ansvarig och anmälan: Leif Carlsson 070-241 29 32

Våren
Eventuellt en uggleexkursion med kort varsel. Kolla mejlen ofta.
Ansvarig: Gunnar Carlsson 070-835 53 00

Lördag 19 mars klockan 8.00
Exkursion till Lagårdssjön Strömsholm

Samling vid Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90
Lagårdssjön är en utvidgning av Kolbäcksån. Om vårfloden är den rätta översvämmas ofta omgivande åkermark. Vårrastande gäss
och änder är vad vi kan hoppas på och kanske någon överraskning.
Ansvarig och anmälan: Bosse Gustafsson 070-327 97 05

Fredag den 1 april klockan 18.00
Samling vid P-plats Ekeby våtmark

Möt sädesärlan på Ekeby våtmark. Eftersom den är datumflyttare brukar den komma efter lunch 1 april.
Ansvarig: Lennart Cronholm 073-334 63 40

Lördag 2 april klockan 7.00
Exkursion till Väsbyskogens naturreservat, Kvicksund

Samling vid ICA Bron, Kvicksundsbron
Väsbyskogens naturreservat bildades 2021 och består dels av ett skogsområde som betades, förmodligen fram till 1960/1970-talet och i angränsning till det ett område som utgjorde lertäkt till ett tegelbruk vars verksamhet upphörde under slutet av 1950-talet. Området har sedan dess i stort sett lämnats för fri utveckling och har idag en intressant flora och fauna. Gummistövlar rekommenderas!
Ansvarig och anmälan: Pedro Haglund 073-154 99 78

Lördag 9 april klockan 5.00
Samling vid Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90

Vi hoppas på en klar och frostig morgon och att orrtupparna samlas på lekplatsen. Trastar, tranor och andra skogsfåglar gör oss sällskap.
Ansvarig och anmälan till: Thomas Janzon 070-682 20 91

Lördag 23 april klockan 8.00
Exkursion till Norsa Köping

Samling vid Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90
Lokalen är en anlagd våtmark invid inloppet från Mälaren till
Köpings hamn. Rastande änder och gäss bör fortfarande finnas på lokalen. Lokalen är också bra för vadare och de första bör ha
anlänt vid den här tiden på året. Pilgrimsfalk häckar i området och ses ofta jaga över våtmarken.
Ansvarig och anmälan: Lars-Owe Hagman 070-373 09 90

Söndag 8 maj klockan 9-12
Fågelskådningens dag på Ekeby våtmark

Ett samarrangemang med Energi & Miljö med information till allmänheten om OKE och Ekeby våtmark.
Ansvariga styrelsen

Exkursion till Hjälstaviken
Samling vid Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90
Ansvarig och anmälan: Björn Fors 070-493 74 35

Fredag 3 juni klockan 20.30– ca 2.00
Nattsångarlyssning

Samling vid Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90
Vi bestämmer färdväg vid samlingsplatsen. Några målarter är gräshoppssångare, kärrsångare, flodsångare, vaktel och kornknarr. Och som avslutning kanske nattskärra i Ärlaskogarna.
Ansvarig och anmälan: Björn Fors 070-493 74 35

Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde
av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mejlen ofta.


Se även program för Fältstationen Rördrommen
(http://www.rordrommen.nu)
Då fler av programpunkterna är samarrangemang med SOK hoppas vi på en bra uppslutning från båda föreningar. Detta blir bra tillfällen att träffa nya bekantskaper och utbyta erfarenheter om vår hobby.


Vi i programkommittén vill gärna att Du som får det här programmet i din hand kan hjälpa oss till ett ännu bättre program för 2022.
Kom gärna med uppslag och idéer om exkursionsmål och programpunkter vid våra inneträffar.
 ...

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna