ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

SENASTE NYTT   

2023.01.02

Ornitologiska Klubben i Eskilstuna
BANKGIRO 5534-8924
Klubblokal: Studiefrämjandets lokaler Västeråsvägen 90, Eskilstuna
Ordf. Eva Olofsson eva.oke@telia.com, Tel 070-264 71 89
http://oke.sormlandsornitologerna.se

Årsavgiften i OKE för 2023 är 250 kr för senior och 175 kr för familjemedlem
(exklusive FSO: s årsbok) oförändrat 100 kr för ungdomsmedlem (under 20 år).
I medlemsavgiften ingår automatiskt ett medlemskap i vår regionala fågelförening
Föreningen Sörmlands Ornitologer/FSO och FSO:s årsbok.

Betala helst din medlemsavgift före februari månads utgång så hjälper du till att stärka
klubbens likviditet. Kom ihåg att skriva ditt namn när du betalar!
Du som är intresserad av att få snabbare info och nyhetsbrev från klubben kan mejla
din e-post till eva.oke@telia.com
Välkommen till ännu ett år med OKE, Styrelsen

OBS! VI HAR NYTT BANKGIRO 5534-8924 ( det gamla PG har upphört)
Det går också bra med SWISH till 123 622 3887 (
gå till medlemskap)

KOM IHÅG ATT SKRIVA DITT NAMN ANNARS VET VI INTE VEM SOM HAR BETALT !


2022-06-01
Om känsliga arter i Sörmland

Nu går vi in i perioden när berguvar, lappugglorna, kungsörnar, pilgrimsfalkar med flera andra känsliga arter inleder sina häckningsbestyr och för att minimera störningar för dessa arter så vill rrk Sörmland gå ut med en vädjan om att inte larma ut observationer på diverse kanaler när det är på lokaler som man kan misstänka att det är vid eller inom ett häckningsrevir. Sträckande fåglar på olika platser, traditionella sträcklokaler, går bra att larma.

Rapportera dock gärna i Artportalen med häckningskriterie (då döljs din rapport automatiskt) eller med funktionen skydda fynd/dölj fynd. Är ni osäkra om fyndet är/blir dolt så ser ni detta i granskningsläget i Artportalen, längst till vänster i rapportraden. Detta för att fågelskyddsarbetet i länet skall kunna använda era observationer.

Jan Gustafsson
Rrk Sörmland


Fågellokalsguide för Sörmland

Nu finns Föreningen Sörmlands Ornitologers fågellokalsguide
Sörmlands fågellokaler ute.
Den funkar både för smartphones och stora skärmar.
I första steget som är ute nu presenteras lokalerna i Gnesta Trosa Nyköpings Oxelösunds Katrineholms Vingåkers kommuner med
information och kartor.
Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län.

Adressen är: lokaler.fso.one


2020.10.06

Upprop lappuggla

Under 2020 har minst två häckningar konstaterats i norra delen av länet, sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapport- systemet Artportalen till känna.
Vi uppmanar därför alla att notera nu under kommande höst och vinter att rapportera lappugglor, endera till lokalförening i länet eller direkt in i Artportalen.
De ungar som kommit på vingar under 2020 kommer sannolikt att finnas kvar i länet under hösten, sedan under vintern kommer det bli mer rörelse av arten.

Från norra sidan av Mälaren, främst i Västmanland har det rapporterats om ”många” häckningar under 2020. Det gör det troligt att vi, främst i den norra delen av länet, kommer ha chans att få se lappugglor på flera platser under vintern.

Som vanligt är det på inägor och vid hyggen som dessa ugglor kommer ses i första hand, så när ni hör talas om någon lappuggla från någon lokalt boende eller från jägare/naturvandrare så kolla gärna upp dessa uppgifter. Finns det möjlighet att fotografera dessa observerade individer, så finns det en möjlighet att vi kan se på dess dräkt om det är årsunge, född 2020, eller äldre individer.

Lycka till i lappugglemarkerna
Jan Gustafsson
Rrk Sörmland


2020.04.18

Vi går nu in i tider då våra fåglar har börjat/börjar sin häckning.
Vi från Rrk Sörmland önskar att ni som rapporterar i Artportalen från lokaler som är häckningslokaler för känsliga/skyddsklassade arter anger häckningskriterie på dessa arter, så att de döljs automatiskt eller att man själv aktiverar dölj fynd funktionen i Artportalen.
Vad man också skall tänka på när man rapporterar från främst en sådan lokal och ibland även från en närstående lokal när man bevakar en känslig/skyddsvärd art att övriga arter som man rapporter från häckningslokalen/den lokal som man själv är på bör döljas så att "obehöriga" inte kan lista ut varför man är vid t.ex. ett berg under skymningen.
Det är väldigt svårt att definiera vad som är en närstående lokal, men som regel får den enskilda rapportören själv göra ett aktivt val utifrån sina egna kunskaper. Vi inom Rrk Sörmland hinner inte alltid att kontrollera det stora flödet av rapporter som inkommer varje dag på Artportalen, så vi är oerhört tacksamma om varje enskild rapportör gör en fundering på sin inrapportering innan man klickar på funktionen "publicera".
För fågelskyddsarbetet inom FSO (Rrk Sörmland) i länet så finns det endast 2 personer som ser alla dolda fågelrapporter i Artportalen för rapportområdet Sörmland, så dessa rapporter, även fast de som är dolda, kommer kunna användas i fågelskyddsärenden.
Givetvis skall man ange häckningskriterie i alla fall där en fågelart har en sådan aktivitet/rätt årstid/rätt plats så att det är tänkbart att den skall häcka/göra häckningsförsök. T.ex. en bivråk under juni och juli, befinner sig sannolikt i varje fall minst med aktiviteten "obs i häcktid, lämplig biotop", och inte bara med 1 ex förbiflygande.
Tack till er alla för ert ideela arbete med att rapportera i Artportalen vilket är grunden till nästan allt fågelskyddsarbete numera, både från den ideela sidan likväl som från myndighetshåll.
Till er som har tillgång till tidskriften Vår Fågelvärld nr 2-2020, om ni inte redan har läst artikeln om "Artportalen - så används den av myndigheterna" så finns en önskan att ni gör det.

För Rrk Sörmland
Jan Gustafsson


Rapportering av rödlistade fåglar på underart

I den nya rödlistan från april 2020 har två par fågelarter som häckar i Södermanland bedömts och rödlistats på underart. Det gäller nötkråka och silltrut.
Där det nu är underarterna "tjocknäbbad nötkråka"
Nucifraga caryocatactes caryocatactes och
"Östersjösilltrut" Larus fuscus fuscus som är rödlistade. Detta förändrar hanteringen av dessa arter/underarter i Artportalen. Det är nu bara fynd som rapporteras på
respektive underart som återfinns vid sökning och filtrering på rödlistade fynd. Därför är rapportering på underart att rekommendera framöver, förutsatt att den går att bestämma naturligtvis. Det går fortfarande att rapportera på respektive art och sådana rapporter är också viktiga, även om fynden inte omfattas av rödlistningen.
Den som vill läsa mer om detta kan ta del av rapporten
"Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer-
rödlistade arter i Sverige 2020"
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/
artd/2.-var-verksamhet/publikationer/32.-tillstand-och- trender-2020/tillstand-trender.pdf

På sidan 54 i rapporten finns texten om rödlistningen av fåglar. Vid rapportering i Artportalen finns underarterna som alternativ när man söker på artnamn.
Rrk Sörmland


OKE:s Fågelforum.

Här kan du hitta aktuella fågellänkar och även dela med dig av intressanta fågellänkar,
läten, filmer m.m. som du hittat på nätet.Här kan du förmedla tips på bra köp av kikare, fågellitteratur m.m
Du kan även inom klubben bjuda ut egen utrustning till försäljning.
OBS! Prylar med ankytning till skådning: kikare, tub, kamera, optik, stativ, litteratur mm.
Köp och försäljning går genom utlagd epost.
Vår webmaster har rätt att granska och även ta bort inlägg som han
anser inte platsar i OKE:s Fågelforum.
Vi hoppas att detta forum ska stimulera och ge en aktuell bild av vårt
fågelintresse.
Tag gärna kontakt med vår webmaster om det är något du saknar i detta forum.
Länk till:
OKE:s forumFågelakuten tar hand om skadade fåglar.

Närkes Ornitologiska Förening har en fågelakut.
De är ett antal personer som är utbildade och erfarna att ta hand om skadade och dödade fåglar.

För att ta hand om skadade fåglar eller annat vilt krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Om det är en fågel/djur som tillhör statens vilt krävs tillstånd från Naturvårdsverket. För kortare tid än 48 timmar krävs dock inget tillstånd. Fågelakuten vid NOF har erforderliga tillstånd. Vilka fåglar är då statens vilt?


Mer info: http://birdlife.se/om-nof/fagelakuten/


Välkommen till Fågelkalendern!

Gillar du att hålla koll på när fåglarna kommer på våren?! I Fågelkalendern kommer vi att samla in observationer av flyttfåglars ankomst, men även avflyttning och andra årstidstecken på ett organiserat sätt. Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter för fåglarna. Vi hoppas på din hjälp! Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet.
Mer info. naturenskalender


Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland

FSO tillsammans med Rrk Sörmland startar upp atlasinventering inom Södermanlands län. Alla funktioner finns redan färdiga i Artportalen och skall bara aktivieras igång för vårt län. Läs mer
Vi har nu lagt in en ny länksida där man kan ladda
ner aktuella dokument om atlasinventeringen.
Du kommer till sidan genom att klicka den nyinlagda länken Atlasinventering längst ner.
Här nedan följer ett antal länkar till dokument som berör atlasinventeringen.

Information och instruktioner
Häckningskriterier
Exempel på arbetskarta

Sörmlands atlasinventering hos Artportalen (utan inloggning)Upp         startsidan

o

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna