ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

SENASTE NYTT   

2022.11.07

FSOs höstmöte

INBJUDAN:

Välkommen till en dag på Åsa Folkhögskola där Måns Hjernquist, ordförande i Gotlands ornitologiska Förening, kommer att berätta om sitt omfattande arbete med befintlig och planerad vindkraft till havs i Östersjön. Per Hansson, forskare och ornitolog från Holmön kommer att prata om vilka krav vi från ornitologisk synpunkt bör ställa på den vindkraft som planeras både till havs och på land.
Stephan Gäfvert, förvaltare på Nynäs Gods, kommer att berätta om det arbete som han som representant för FSO gör i Viltförvaltningsdelegationen på Länsstyrelsen.
Janne Gustafsson och Lars Danielsson från Tärnan och Jan-Eric Hägerroth från Tärnan/FSO och Hälsingland kommer att ge en bild av kungsörnens situation i Sörmland o Sverige.
Jan Sjöstedt berättar till bilder om bland annat rovfågelskådning vid ”Rapstors Watchpoint” vid Svarta Havet i Bulgarien, en av Europas bästa platser för termikflyttare!
En representant från respektive lokalförening presenterar i korthet föreningens verksamhet följt av en diskussion om vad vi tillsammans behöver göra för att vitalisera och skapa ökad delaktighet i vår gemensamma verksamhet.

Hjärtligt välkommen!
Ingvar Jansson
Ordförande FSO

Program för FSOs höstkonferens på Åsa folkhögskola
lördagen den 26 november 2022

08.30 Fika

09.00 Välkomsthälsning och introduktion av dagens program av FSOs
ordförande Ingvar Jansson

09.20 Måns Hjernquist, ordförande i Gotlands ornitologiska Förening, berättar
om sitt omfattande arbete med befintlig och planerad vindkraft till havs i
Östersjön.

10.00 Per Hansson, forskare och ornitolog från Holmön kommer att prata om
vilka krav vi från ornitologisk synpunkt bör ställa på den vindkraft som
planeras både till havs och på land

10.45 Bensträckare

11.00 Stephan Gäfvert, förvaltare på Nynäs Gods, berättar om det arbete
som han som representant för FSO gör i Viltförvaltningsdelegationen på
Länsstyrelsen.

11.20 Janne Gustafsson och Lars Danielsson från Tärnan och Jan-Eric
Hägerroth från Tärnan/FSO och Hälsingland ger en bild av
kungsörnens situation i Sörmland o Sverige.

12.15 Lunch

13.00 Jan Sjöstedt berättar till bilder om bland annat rovfågelskådning vid
”Rapstors Watchpoint” vid Svarta Havet i Bulgarien, en av Europas
bästa platser för termikflyttare!

13.30 FSO ansvarar för vårt gemensamma länsövergripande arbete som i
huvudsak omfattar 4 ansvarsområden, nämligen det länsövergripande
fågelskydds-och remissarbetet, Hartsö/Enskärs fågelstation, Årsboksproduktionen
och RRK-arbetet. Tillsammans har vi lokalföreningar ett
gemensamt ansvar för FSOs verksamhet.
En representant från respektive lokalförening presenterar i korthet sin
förenings verksamhet följt av en diskussion om vad vi tillsammans kan
göra för att vitalisera och skapa ökad delaktighet i vårt gemensamma
arbete.

14.15 Ev frågor och Avslut.

14.30 Kaffe


2022.11.07

Välkomna att delta i Tärnans Artrally 2023, 21 januari

Artrallyt blir i det traditionella spåret alltså bara en klass som vanligt. Vid försök tidigare har allt för få anmält sig till andra ”klasser” så vi kommer köra på gammalt vanligt vis. Artrally 2023 kommer att äga rum lördagen den 21 januari 2023. Vi skådar i lag med minst 2 deltagare i, inom Nyköpings- och Oxelösunds kommuner mellan kl. 08.00 och 15.00. Varje lag väljer själv hur många timmar man tillbringar i fält. Alla lag avslutar vid parkeringen till restaurang Nya Källan på Jogersö i Oxelösund. Varje lag ansvarar själv för att ta reda på var restaurangen finns. Eftersom vi fortfarande lever i pandemin med covid-19, så följer vi FHM och dess rekommendationer, samt att vi förutsätter att varje deltagare gör så också. Alltså eget ansvar mot dina kamrater. När man deltar i Tärnans Artrally godkänner man att ens namn/bild kommer/kan publiceras på Tärnans kanaler/FSO:s årsbok 2023. Man har också möjlighet om man vill att bara anmäla sig till avslutningen med middag, och inte delta under dagens artletning.

Artrally regler 2023
Ditt lag som består av minst 2 personer startar på valfri plats i Nyköpings- eller Oxelösunds kommun tidigast kl. 08.00 och avslutar SENAST kl. 15.00 på parkeringsplatsen vid restaurangen Nya Källan på Jogersö i Oxelösund. Vid för sen ankomst blir det avdrag med en art, kommer man fem minuter för sent så blir det avdrag med två arter och därefter ytterligare en art var femte minut. Laget ansvarar själva för att avdrag görs när man redovisar sitt resultat.
Det är bara i Oxelösunds- och Nyköpings kommun ni får räkna era arter.
En art får enbart räknas om hela laget noterat fågeln vid samma tillfälle, däremot behöver inte alla kunna artbestämma den utan det räcker med att någon i laget gör det. Vid bilfärd behöver inte föraren se en fågel som övriga i laget ser. Inga arter får räknas om man måste ta sig in på förbjudna områden, man kan stå utanför stängsel eller liknande och titta in i detta område om man vill räkna en art som befinner sig där. Vissa områden kan bli avspärrad inom artrallyt p.g.a. väderomständigheter eller liknande. Vilket då kommer meddelas innan artrallyt äger rum till varje ”lagkapten”, alltså den som anmäler laget, via mail. Vi skådar för äran och om Tärnans vandringspris, samt främst för den sociala sammanhållningen inom föreningen.
En art som delar av laget sett vid ett obstillfälle räknas enbart in i den totala artlistan från alla deltagare för dagens artrally.

Om det finns två lag med samma antal arter, tilldelas det lag som har flest antal personer i laget placeringen före det lag med mindre antal. Vid lika antal arter och personer i laget blir det delad plats.

Rapportering på Artportalen
Varje lag ansvarar själva att rapportering inkommer på Artportalen.

Vad gäller för anmälan för artrally 2023
Anmäl ett lag så tidigt som möjligt, men absolut senast den 7 januari 2023 kl. 22.00.
Vid anmälan anger man lagets medlemmar. Anmälan görs via mail (enbart) till
Jan Gustafsson, solvidd@gmail.com

OBS Viktigt: Vid anmälan meddelar lagkapten vad resp. medlem i laget skall äta enligt det som erbjuds, det är tacobuffé med endera kött eller vegetariskt alternativ eller önskemål p.g.a. någon födointolerans, t.ex. gluten. I matbeställning ingår även vatten/måltidsdryck/lättöl samt kaffe och egenbakad kaka (specialkost ordnas vid behov t.ex. för diabetes). Kostnaden för varje kuvert kommer vara max 240 kr. OBSERVERA att i den summan ingår förutom mat även övriga kostnader som restaurangen har då den öppnar upp enbart för oss denna lördag. Vill man dricka något annat så köper deltagare detta på plats i restaurangen, det blir inget avdrag på kostnaden 240 kr om deltagare väljer att dricka något annat än det som ingått i kuvertpriset. OBSERVERA, priset är ett maxpris som vi kommer kunna justera nedåt, allt beroende på vad inflation m.m. är i början av januari i samband med att vi kommer få ett slutlig kuvertpris från restaurang Nya Källan. Varje lagkapten får en faktura (via mail, den 9:e januari) från Tärnan på summan som laget skall ha. Fakturan betalas senast den 19 januari 2023 kl. 23.00 till Fågelföreningen Tärnan via swish, Tärnan Swish Företag nr 123-6179469 eller via plusgiro 476 77 25-7. Man anger på betalning Artrally 2023 samt fakturanr.

Anmälan är bindande. Man kan dock ta tillbaka anmälan för helt lag eller del av lag och/eller göra tillägg av person(er) i laget senast 7 januari kl. 23.00 via mail till Jan Gustafsson: solvidd@gmail.com. Om man inte meddelar detta inom tidsramen så kommer ej återbetalning äga rum, enbart återbetalning om man har extremt fullgoda skäl, som skall redovisas till föreningen via mail till Stig Larsson, stickan.larsson@gmail.com I nödfall kan man få ersätta lagmedlem, som efter 7 januari får förhinder att delta i Artrallyt, med annan person som då också tar över den kostnaden. Detta anmäls då snarast via mail till Jan Gustafsson: solvidd@gmail.com

Preliminär dagordning och tidsintervall vid avslutningen:

15.00 - 15.20
Anländande till restaurang samt att man sätter sig till bords

15.20 - 16.00
Välkomsthälsning, annan information
Artgenomgång av vad som setts under dagen
Genomgång av antal arter i respektive lag

16.00
Måltiden kan börja

18.00
Lokalen skall då vara lämnad

Välkomna
Jan Gustafsson/Susanne Stilling


2022-06-01
Om känsliga arter i Sörmland

Nu går vi in i perioden när berguvar, lappugglorna, kungsörnar, pilgrimsfalkar med flera andra känsliga arter inleder sina häckningsbestyr och för att minimera störningar för dessa arter så vill rrk Sörmland gå ut med en vädjan om att inte larma ut observationer på diverse kanaler när det är på lokaler som man kan misstänka att det är vid eller inom ett häckningsrevir. Sträckande fåglar på olika platser, traditionella sträcklokaler, går bra att larma.

Rapportera dock gärna i Artportalen med häckningskriterie (då döljs din rapport automatiskt) eller med funktionen skydda fynd/dölj fynd. Är ni osäkra om fyndet är/blir dolt så ser ni detta i granskningsläget i Artportalen, längst till vänster i rapportraden. Detta för att fågelskyddsarbetet i länet skall kunna använda era observationer.

Jan Gustafsson
Rrk Sörmland


Fågellokalsguide för Sörmland

Nu finns Föreningen Sörmlands Ornitologers fågellokalsguide
Sörmlands fågellokaler ute.
Den funkar både för smartphones och stora skärmar.
I första steget som är ute nu presenteras lokalerna i Gnesta Trosa Nyköpings Oxelösunds Katrineholms Vingåkers kommuner med
information och kartor.
Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län.

Adressen är: lokaler.fso.one


2020.10.06

Upprop lappuggla

Under 2020 har minst två häckningar konstaterats i norra delen av länet, sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapport- systemet Artportalen till känna.
Vi uppmanar därför alla att notera nu under kommande höst och vinter att rapportera lappugglor, endera till lokalförening i länet eller direkt in i Artportalen.
De ungar som kommit på vingar under 2020 kommer sannolikt att finnas kvar i länet under hösten, sedan under vintern kommer det bli mer rörelse av arten.

Från norra sidan av Mälaren, främst i Västmanland har det rapporterats om ”många” häckningar under 2020. Det gör det troligt att vi, främst i den norra delen av länet, kommer ha chans att få se lappugglor på flera platser under vintern.

Som vanligt är det på inägor och vid hyggen som dessa ugglor kommer ses i första hand, så när ni hör talas om någon lappuggla från någon lokalt boende eller från jägare/naturvandrare så kolla gärna upp dessa uppgifter. Finns det möjlighet att fotografera dessa observerade individer, så finns det en möjlighet att vi kan se på dess dräkt om det är årsunge, född 2020, eller äldre individer.

Lycka till i lappugglemarkerna
Jan Gustafsson
Rrk Sörmland


2020.04.18

Vi går nu in i tider då våra fåglar har börjat/börjar sin häckning.
Vi från Rrk Sörmland önskar att ni som rapporterar i Artportalen från lokaler som är häckningslokaler för känsliga/skyddsklassade arter anger häckningskriterie på dessa arter, så att de döljs automatiskt eller att man själv aktiverar dölj fynd funktionen i Artportalen.
Vad man också skall tänka på när man rapporterar från främst en sådan lokal och ibland även från en närstående lokal när man bevakar en känslig/skyddsvärd art att övriga arter som man rapporter från häckningslokalen/den lokal som man själv är på bör döljas så att "obehöriga" inte kan lista ut varför man är vid t.ex. ett berg under skymningen.
Det är väldigt svårt att definiera vad som är en närstående lokal, men som regel får den enskilda rapportören själv göra ett aktivt val utifrån sina egna kunskaper. Vi inom Rrk Sörmland hinner inte alltid att kontrollera det stora flödet av rapporter som inkommer varje dag på Artportalen, så vi är oerhört tacksamma om varje enskild rapportör gör en fundering på sin inrapportering innan man klickar på funktionen "publicera".
För fågelskyddsarbetet inom FSO (Rrk Sörmland) i länet så finns det endast 2 personer som ser alla dolda fågelrapporter i Artportalen för rapportområdet Sörmland, så dessa rapporter, även fast de som är dolda, kommer kunna användas i fågelskyddsärenden.
Givetvis skall man ange häckningskriterie i alla fall där en fågelart har en sådan aktivitet/rätt årstid/rätt plats så att det är tänkbart att den skall häcka/göra häckningsförsök. T.ex. en bivråk under juni och juli, befinner sig sannolikt i varje fall minst med aktiviteten "obs i häcktid, lämplig biotop", och inte bara med 1 ex förbiflygande.
Tack till er alla för ert ideela arbete med att rapportera i Artportalen vilket är grunden till nästan allt fågelskyddsarbete numera, både från den ideela sidan likväl som från myndighetshåll.
Till er som har tillgång till tidskriften Vår Fågelvärld nr 2-2020, om ni inte redan har läst artikeln om "Artportalen - så används den av myndigheterna" så finns en önskan att ni gör det.

För Rrk Sörmland
Jan Gustafsson


Rapportering av rödlistade fåglar på underart

I den nya rödlistan från april 2020 har två par fågelarter som häckar i Södermanland bedömts och rödlistats på underart. Det gäller nötkråka och silltrut.
Där det nu är underarterna "tjocknäbbad nötkråka"
Nucifraga caryocatactes caryocatactes och
"Östersjösilltrut" Larus fuscus fuscus som är rödlistade. Detta förändrar hanteringen av dessa arter/underarter i Artportalen. Det är nu bara fynd som rapporteras på
respektive underart som återfinns vid sökning och filtrering på rödlistade fynd. Därför är rapportering på underart att rekommendera framöver, förutsatt att den går att bestämma naturligtvis. Det går fortfarande att rapportera på respektive art och sådana rapporter är också viktiga, även om fynden inte omfattas av rödlistningen.
Den som vill läsa mer om detta kan ta del av rapporten
"Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer-
rödlistade arter i Sverige 2020"
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/
artd/2.-var-verksamhet/publikationer/32.-tillstand-och- trender-2020/tillstand-trender.pdf

På sidan 54 i rapporten finns texten om rödlistningen av fåglar. Vid rapportering i Artportalen finns underarterna som alternativ när man söker på artnamn.
Rrk Sörmland


OKE:s Fågelforum.

Här kan du hitta aktuella fågellänkar och även dela med dig av intressanta fågellänkar,
läten, filmer m.m. som du hittat på nätet.Här kan du förmedla tips på bra köp av kikare, fågellitteratur m.m
Du kan även inom klubben bjuda ut egen utrustning till försäljning.
OBS! Prylar med ankytning till skådning: kikare, tub, kamera, optik, stativ, litteratur mm.
Köp och försäljning går genom utlagd epost.
Vår webmaster har rätt att granska och även ta bort inlägg som han
anser inte platsar i OKE:s Fågelforum.
Vi hoppas att detta forum ska stimulera och ge en aktuell bild av vårt
fågelintresse.
Tag gärna kontakt med vår webmaster om det är något du saknar i detta forum.
Länk till:
OKE:s forumFågelakuten tar hand om skadade fåglar.

Närkes Ornitologiska Förening har en fågelakut.
De är ett antal personer som är utbildade och erfarna att ta hand om skadade och dödade fåglar.

För att ta hand om skadade fåglar eller annat vilt krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Om det är en fågel/djur som tillhör statens vilt krävs tillstånd från Naturvårdsverket. För kortare tid än 48 timmar krävs dock inget tillstånd. Fågelakuten vid NOF har erforderliga tillstånd. Vilka fåglar är då statens vilt?


Mer info: http://birdlife.se/om-nof/fagelakuten/


Välkommen till Fågelkalendern!

Gillar du att hålla koll på när fåglarna kommer på våren?! I Fågelkalendern kommer vi att samla in observationer av flyttfåglars ankomst, men även avflyttning och andra årstidstecken på ett organiserat sätt. Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter för fåglarna. Vi hoppas på din hjälp! Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet.
Mer info. naturenskalender


Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland

FSO tillsammans med Rrk Sörmland startar upp atlasinventering inom Södermanlands län. Alla funktioner finns redan färdiga i Artportalen och skall bara aktivieras igång för vårt län. Läs mer
Vi har nu lagt in en ny länksida där man kan ladda
ner aktuella dokument om atlasinventeringen.
Du kommer till sidan genom att klicka den nyinlagda länken Atlasinventering längst ner.
Här nedan följer ett antal länkar till dokument som berör atlasinventeringen.

Information och instruktioner
Häckningskriterier
Exempel på arbetskarta

Sörmlands atlasinventering hos Artportalen (utan inloggning)Upp         startsidan

o

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna