ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA 

Uppdaterad..
2020.09.15Plusgirot har upphört och vi kommer endast ha Bankgiro i fortsättningen.
Mer infoOKE har ett samarbets- avtal med EEM som ger klubben ett litet bidrag per tecknat avtal.
Du kan ju hjälpa till genom att välja OKE
som förening.

OKE:s Fågelforum.
Läs vidare


Veteranerna.

Tisdagar kl 13.30–15.30 träffas OKE:s veteraner och daglediga i Studiefrämjandets lokaler på Västeråsvägen 90.

Höstsäsongen börjar utomhus tisdag
1 september och från oktober är vi inomhus på Studiefrämjandet

Bosse, Kristina
Läs mer

 

HÖSTENS PROGRAM 2020
Läs mer


Rapportering av rödlistade fåglar på underart
I den nya rödlistan från april 2020 har två par fågelarter som häckar i Södermanland bedömts och rödlistats på underart. Det gäller nötkråka och silltrut.
Där det nu är underarterna "tjocknäbbad nötkråka"
Nucifraga caryocatactes caryocatactes och
"Östersjösilltrut" Larus fuscus fuscus som är rödlistade. Detta förändrar hanteringen av dessa arter/underarter i Artportalen. Det är nu bara fynd som rapporteras på
respektive underart som återfinns vid sökning och filtrering på rödlistade fynd. Därför är rapportering på underart att rekommendera framöver, förutsatt att den går att bestämma naturligtvis. Det går fortfarande att rapportera på respektive art och sådana rapporter är också viktiga, även om fynden inte omfattas av rödlistningen.
Den som vill läsa mer om detta kan ta del av rapporten
"Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer-
rödlistade arter i Sverige 2020"
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/
artd/2.-var-verksamhet/publikationer/32.-tillstand-och- trender-2020/tillstand-trender.pdf

På sidan 54 i rapporten finns texten om rödlistningen av fåglar. Vid rapportering i Artportalen finns underarterna som alternativ när man söker på artnamn.
Rrk Sörmland2020.04.18
Vi går nu in i tider då våra fåglar har börjat/börjar sin häckning. Läs mer


Om känsliga arter i Sörmland
Nu går vi in i perioden när berguvar, lappugglorna, kungsörnar, pilgrimsfalkar med flera andra känsliga
arter inleder sina häckningsbestyr och för att
minimera störningar för dessa arter så vill
rrk Sörmland gå ut med en vädjan om att inte
larma ut observationer på olika Line Band eller
liknande media.
Rapportera dock gärna i Artportalen med
häckningskriterie (då döljs din rapport automatiskt)
eller med funktionen skydda fynd/dölj fynd. Är ni osäkra om fyndet är/blir dolt så ser ni detta i granskningsläget i Artportalen, längst till vänster i rapportraden.
Detta för att fågelskyddsarbetet i länet skall kunna använda era observationer.

Jan Gustafsson Rrk Sörmland
Interaktiv fågellokalsguide
för Sörmland
Nu finns Föreningen Sörmlands Ornitologers
interaktiva fågellokalsguide Sörmlands fågellokaler ute.
Den funkar både för smartphones och stora skärmar.
I första steget som är ute nu presenteras lokalerna i Nyköpings Oxelösunds Katrineholms Vingåkers
kommuner med information och kartor.
Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län.

Adressen är: lokaler.fso.one
Länkar


Artportallänk för
Eskilstuna
2020 Årets arter på
Ekeby våtmark

Club300
Club300Fotolänk
.Under nedanstående länk hittar du en hemsida om fåglar från en av OKE:s medlemmar:

EDWIN SAHLIN.
www.edwinphoto.se

Rapportera om du hittat en ring med adressen RIKSMUSEUM STOCKHOLM!

Hur behandlas arter som beskrivits på blankett
inom Rrk Södermanland?
Mer info

Atlasinventeringen av
fåglar i Sörmland

Berguvsinventering
2019 -2020
i Sverige i regi av BirdLife Sverige
Läs mer

Fågelakuten tar hand om
skadade fåglar
Läs mer

Studiefrämjandet -vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet.
vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet
 ...

 ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA ..Klubblokal: STUDIEFRÄMJANDET Västeråsvägen 90
Ordf. Eva Olofsson. e-post: eva.oke@telia.com ..mobil 070-264 71 89

....................... ... .. Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna .......................