ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA 

Uppdaterad..
2022.08.03OKE har ett samarbets- avtal med EEM som ger klubben ett litet bidrag per tecknat avtal.
Du kan ju hjälpa till genom att välja OKE
som förening.

OKE:s Fågelforum.
Läs vidare


Fågellokalsguide för Sörmland.
lokaler.fso.one
Läs mer

Rapportering av rödlistade fåglar på underart Mer info

Hur behandlas arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland?
Mer info


Höstens program 2022


Text och bild: Sten Ljungars

SVARTTÄRNAN
. ....

Svarttärnan en träsktärna inom familjen måsfåglar. Den livnär sig på insekter och småfisk, som oftast snappas vid vattenytan. I Sverige är arten sällsynt och det finns bara 150-250 häckande par fördelade på 13 lokaler. Sörmland saknar häckande svarttärnor men Asköviken 6 km norr om Eskilstunas kommungräns har en av Västmanlands 3 kolonier. Globalt finns det 800.000-1.750.000 svarttärnor i ett bälte som inkluderar Asien och Nordamerika. I Europa, exkl. Ryssland, finns det ca 33.000 par.

Svarttärnorna i Europa och Asien övervintrar i västra och södra Afrikas kustområden och återkommer till oss för att häcka i början på maj. I slutet av juli påbörjar de första flyttningen söderut.

Ska man inom vår kommun se svarttärnor är våren inom området Torshälla huvud-Kolstahatt säkrast. Men också Ekeby våtmark drar till sig enstaka tärnor. I år såg Niklas Holmström den 8:e maj 51 svarttärnor födosöka utanför Kolstahatt.

De år när fisktärnor häckar på ön med fyren 100 m NO Torshälla huvud förekommer det att svarttärnor rastar på fyrön. Den 16 maj 2017 rastade 150 svarttärnor på öns 200 m2. Även om man går tillbaka till år 1900 i Artportalen hittar man bara två lokaler i Sverige där ett större antal noterats!

Länkar


Artportallänk för
Eskilstuna
2022 Årets arter på
Ekeby våtmark

Club300
Club300


Årsboken
"Det sörmländska fågelåret"

FSO har under rubriken Årsboken
nu lagt in skannade gamla tidskrifter från åren
1968 - 1971.
Det går bra att göra fritextsökningar i alla
filerna, även de gamla.
Läs mer här!

Fotolänk
.Under nedanstående länk hittar du en hemsida om fåglar från en av OKE:s medlemmar:

EDWIN SAHLIN.
www.edwinphoto.seRapportera om du hittat en ring med adressen RIKSMUSEUM STOCKHOLM!
Fågelakuten tar hand om
skadade fåglar
Läs mer

Om känsliga arter i Sörmland
Mer info


Studiefrämjandet -vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet.
vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet

 ...

 ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA ..Klubblokal: STUDIEFRÄMJANDET Västeråsvägen 90
Ordf. Eva Olofsson. e-post: eva.oke@telia.com ..mobil 070-264 71 89

....................... ... .. Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna .......................