ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA 

Uppdaterad..
2021.04.27
OKE har ett samarbets- avtal med EEM som ger klubben ett litet bidrag per tecknat avtal.
Du kan ju hjälpa till genom att välja OKE
som förening.

OKE:s Fågelforum.
Läs vidare


Fågellokalsguide för Sörmland.
lokaler.fso.one
Nya lokaler: Trosa, Gnesta,
Flen

Läs mer

Rapportering av rödlistade fåglar på underart
Mer info

Vårens program 2021

Vi följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekomendationer när det gäller reglerna för att begränsa Covid-19 pandemin. Läs mer

Fågelskådnings dag på
Ekeby våtmark är
INSTÄLLT
OBS! se inställda programStyrelsen i OKE har beslutat att skjuta upp
årets årsmöte till hösten 2021.

Anledningen är den extraordinära situationen som råder i Sverige och i världen. Vi gör det enligt de lagar och rekommendationer som vi fått från vår regering och Folkhälsomyndighet om att undvika spridning av covid-19.


2020.10.06

Upprop lappuggla

Under 2020 har minst två häckningar konstaterats i norra delen av länet, sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapport- systemet Artportalen till känna. Mer info


Veteranerna.

Observera att tillsvidare är alla aktiviteterinställda på grund av pandemin.
Vi återkommer via mejl när vi kan träffas igen.

Läs mer

Om känsliga arter i Sörmland

Mer info

 

 

 

 

Länkar


Artportallänk för
Eskilstuna
2021 Årets arter på
Ekeby våtmark

Club300
Club300Fotolänk
.Under nedanstående länk hittar du en hemsida om fåglar från en av OKE:s medlemmar:

EDWIN SAHLIN.
www.edwinphoto.se

Rapportera om du hittat en ring med adressen RIKSMUSEUM STOCKHOLM!

Hur behandlas arter som beskrivits på blankett
inom Rrk Södermanland?
Mer info

Atlasinventeringen av
fåglar i Sörmland

Berguvsinventering
2019 -2020
i Sverige i regi av BirdLife Sverige
Läs mer

Fågelakuten tar hand om
skadade fåglar
Läs mer

Studiefrämjandet -vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet.
vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet
 ...

 ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA ..Klubblokal: STUDIEFRÄMJANDET Västeråsvägen 90
Ordf. Eva Olofsson. e-post: eva.oke@telia.com ..mobil 070-264 71 89

....................... ... .. Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna .......................