ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA 

Uppdaterad..
2021.03.19Plusgirot har upphört och vi kommer endast ha Bankgiro i fortsättningen.
Mer infoOKE har ett samarbets- avtal med EEM som ger klubben ett litet bidrag per tecknat avtal.
Du kan ju hjälpa till genom att välja OKE
som förening.

OKE:s Fågelforum.
Läs vidare


Veteranerna.
Observera att tillsvidare är alla aktiviteterinställda på grund av pandemin.
Vi återkommer via mejl när vi kan träffas igen.
Läs mer
Fågellokalsguide för Sörmland.
lokaler.fso.one
Nya lokaler: Trosa Gnesta
Läs mer

Rapportering av rödlistade fåglar på underart
Mer info

Vårens program 2021

Vi följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekomendationer när det gäller reglerna för att begränsa Covid-19 pandemin. Läs mer

OBS: se inställda programStyrelsen i OKE har beslutat att skjuta upp
årets årsmöte till hösten 2021.

Anledningen är den extraordinära situationen som råder i Sverige och i världen. Vi gör det enligt de lagar och rekommendationer som vi fått från vår regering och Folkhälsomyndighet om att undvika spridning av covid-19.

Kallelse till Årsmöte i Föreningen Sörmlands Ornitologer (FSO)

Alla FSOs medlemmar kallas härmed till årsmöte.
Men vi är fortfarande mitt uppe i en omfattande Coronaepidemi/Covid-19 som plågat oss alla under lång tid och som nu är inne i en aggressiv fas med många nya smittade varje dag och med långtgående restriktioner för hur vi kan träffas. För att undvika smitta och för att på ett säkert sätt kunna genomföra årsmötet har styrelsen beslutat att årsmötet skall genomföras på distans via mail.
FSOs startsida finns mera info om årsmötet.
Där kan du även ladda ned alla möteshandlingarna samt en beslutsblankett som du fyller i och skickar
in som mail-bilaga till FSO-styrelsen
senast den 25 mars

2020.10.06

Upprop lappuggla
Under 2020 har minst två häckningar konstaterats i norra delen av länet, sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapport- systemet Artportalen till känna. Mer info


Om känsliga arter i Sörmland
Mer info
Länkar


Artportallänk för
Eskilstuna
2021 Årets arter på
Ekeby våtmark

Club300
Club300Fotolänk
.Under nedanstående länk hittar du en hemsida om fåglar från en av OKE:s medlemmar:

EDWIN SAHLIN.
www.edwinphoto.se

Rapportera om du hittat en ring med adressen RIKSMUSEUM STOCKHOLM!

Hur behandlas arter som beskrivits på blankett
inom Rrk Södermanland?
Mer info

Atlasinventeringen av
fåglar i Sörmland

Berguvsinventering
2019 -2020
i Sverige i regi av BirdLife Sverige
Läs mer

Fågelakuten tar hand om
skadade fåglar
Läs mer

Studiefrämjandet -vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet.
vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet
 ...

 ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA ..Klubblokal: STUDIEFRÄMJANDET Västeråsvägen 90
Ordf. Eva Olofsson. e-post: eva.oke@telia.com ..mobil 070-264 71 89

....................... ... .. Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna .......................