ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA 

Uppdaterad..
2022.05.11VETERANERNA

Tisdagar kl. 13:30-15:30 träffas OKE:s veteraner och daglediga I studiefrämjandets lokaler Västeråsvägen 90.
Vi har studiecirkel om fåglar, visar bilder och har exkursioner i trevlig samvaro.
OKE har ett samarbets- avtal med EEM som ger klubben ett litet bidrag per tecknat avtal.
Du kan ju hjälpa till genom att välja OKE
som förening.

OKE:s Fågelforum.
Läs vidare


Fågellokalsguide för Sörmland.
lokaler.fso.one
Läs mer

Rapportering av rödlistade fåglar på underart Mer info

Hur behandlas arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland?
Mer info

Vårens program 2022

Lördag 21 maj klockan 7.00
Exkursion till Hjälstaviken

Samling vid Studiefrämjandet, Västeråsvägen 90
Ansvarig och anmälan: Björn Fors 070-493 74 35

Se vårens program
Om känsliga arter i Sörmland

Nu går vi in i perioden när berguvar, lappugglorna, kungsörnar, pilgrimsfalkar med flera andra känsliga arter inleder sina häckningsbestyr och för att minimera störningar för dessa arter så vill rrk Sörmland gå ut med en vädjan om att inte larma ut observationer på diverse kanaler när det är på lokaler som man kan misstänka att det är vid eller inom ett häckningsrevir. Sträckande fåglar på olika platser, traditionella sträcklokaler, går bra att larma.

Rapportera dock gärna i Artportalen med häckningskriterie (då döljs din rapport automatiskt) eller med funktionen skydda fynd/dölj fynd. Är ni osäkra om fyndet är/blir dolt så ser ni detta i granskningsläget i Artportalen, längst till vänster i rapportraden. Detta för att fågelskyddsarbetet i länet skall kunna använda era observationer.

Jan Gustafsson
Rrk Sörmland


Länkar


Artportallänk för
Eskilstuna
2022 Årets arter på
Ekeby våtmark

Club300
Club300


Årsboken
"Det sörmländska fågelåret"

FSO har under rubriken Årsboken
nu lagt in skannade gamla tidskrifter från åren
1968 - 1971.
Det går bra att göra fritextsökningar i alla
filerna, även de gamla.
Läs mer här!

Fotolänk
.Under nedanstående länk hittar du en hemsida om fåglar från en av OKE:s medlemmar:

EDWIN SAHLIN.
www.edwinphoto.se
Rapportera om du hittat en ring med adressen RIKSMUSEUM STOCKHOLM!
Fågelakuten tar hand om
skadade fåglar
Läs mer

Om känsliga arter i Sörmland
Mer info


Studiefrämjandet -vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet.
vår samarbetspartner i studiecirkel och programverksamhet
 ...

 ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA ..Klubblokal: STUDIEFRÄMJANDET Västeråsvägen 90
Ordf. Eva Olofsson. e-post: eva.oke@telia.com ..mobil 070-264 71 89

....................... ... .. Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna .......................