ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

STYRELSEN
Ordförande:
Eva Olofsson
e-post: eva.oke@telia.com
tel. 070-264 71 89

Viceordförande:
Leif Carlsson
tel. 070-241 29 32

Sekreterare:
Lars Ekström

Kassör:
Lennart Cronholm
tel. 073-334 63 40

Övriga ledamöter:
Pedro Haglund

Suppleanter:
Krister Berg

Revisorer:

Thomas Janzon
Sten Ljungars

Revisorssuppleant:
Gunnar CarlssonProgramkommitté:

Styrelsen

Studiekommitté:
Vakant

Redaktionen:
Styrelsen

Valberedning:

Thomas Janzon, sammankallande.
Dag Wahlström

Suppleant
Björn Fors

Stadgarna för
Ornitologiska Klubben i Eskilstuna (2013.11.06)
o

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna