ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

STYRELSEN
år 2023
Ordförande:
Eva Olofsson
e-post: eva.oke@telia.com
tel. 070-264 71 89

Viceordförande:
Leif Carlsson
tel. 070-241 29 32

Sekreterare:
Lars Ekström

Kassör:
Lennart Cronholm
tel. 073-334 63 40

Övriga ledamöter:
Krister Bergh
Bo Gustafsson
Pedro Haglund

Suppleanter:
Eva Ejemar

Revisorer:
Thomas Janzon
Sten Ljungars
Revisorssuppleant:
Gunnar Carlsson


Rapportkommitté:

Programkommitté:

Styrelsen

Studiekommitté:
Vakant

Redaktionen:
Styrelsen

Valberedning:

Thomas Janzon, sammankallande.

Dag Wahlström
Björn Fors, suppleant

Stadgarna för
Ornitologiska Klubben i Eskilstuna (2013.11.06)
o

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna