ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

smålom foto: Björn Jönsson
 
 
 
 


VÅRPROGRAM 2021

Vi följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekomendationer när det gäller reglerna för att
begränsa Covid-19 pandemin.

 

vår samarbetspartner i studiecirkel-och programverksamhet

Generellt gäller för våra uteaktiviteter följande:
¤ Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma. Exkursionsledaren har rätt att ändra eller ställa in exkursionen vid t.ex.
¤ Dåligt väder
¤ Ta gärna med matsäck
¤ Passagerare betalar 8 kr/mil till föraren
¤ Vår hemsida hittar du på adressen: oke.sormlandsornitologerna.se
¤ Vi finns även på Facebook sök på Ornitologiska Klubben i Eskilstuna

Här kan du också läsa om det blir förändringar eller tillägg i programmet.
Vår förhoppning är att vi med detta program ska attrahera fler av våra egna medlemmar och dessutom vidga våra vyer genom att samverka med de intresseföreningar med vilka vi gemensamt förvaltar vår fältstation "Rördrommen".
Se även program för Fältstationen Rördrommen www.rordrommen.nu

Kontrollera på OKE:s hemsida om det blir ändringar i programmet!
Icke annonserade exkursioner kan bli aktuella vid inflöde av ovanliga arter i närområdet, t.ex. ugglor. Kan bli snabba ryck! Kolla mailen ofta!

OBS! Anmäl till exkursionsledaren om du tänker komma!

Tisdagar klockan 13.30-15.30 träffas OKE:s veteraner och daglediga i Studiefrämjandets lokaler på Västeråsvägen 90.
Vi har studiecirklar om fåglar, visar bilder och gör utflykter,
allt i trevlig samvaro.
Observera att tillsvidare är alla aktiviteter inställda på grund av pandemin. Vi återkommer via mejl när vi kan träffas igen.

Söndag 17 januari
Vinterrally i Eskilstuna kommun.
Var med och upptäck årets första fåglar i Eskilstuna kommun.
Vi utformar det som en tävling mellan de lag som anmält sig i förväg
till Bo Gustafsson. Minst två personer/lag och minst två i laget
måste se eller höra fågeln. Vi skådar var man vill i kommunen under dagen, från ottan om man så vill, och återsamlas vid Infohuset, Ekeby våtmark klockan 13.00 för sammanställning.
Ansvarig och anmälan Bo Gustafsson 070-327 97 05
OBS! Det blir ingen återsamling vid infohuset utan rapporten skickas till Bo G via sms 070-327 97 05 senast kl. 14.00

Januari
OKE-medlemmar visar sina bilder.
På grund av det osäkra läget med pandemin har vi
beslutat att ställa in denna populära programpunkt i år.

Februari
OKE
årsmötesförhandlingar enligt stadgar.
Styrelsen i OKE har beslutat att skjuta upp
årets årsmöte fram till hösten 2021.
Anledningen är den extraordinära situationen som råder i Sverige och i världen. Vi gör det enligt de lagar och rekommendationer som vi fått från vår regering och Folkhälsomyndighet om att undvika spridning av covid-19.

FSO årsmötesdag
På grund av pandemin så är det i nuläget inte
sannolikt att årsmötet kan genomföras under våren.

Lördag 6 mars
Örnräkning
Den traditionella örnräkningen vid Mälaren/Hjälmaren, nu utökad med delar av Vänern ochVättern, går av stapeln i Fältstation Rördrommens regi.
Räkningen i fält kommer att ske mellan klockan 10.00-12.00.
I dag vet vi inte om det blir något eftersnack i Jädersgården,
ny plats för i vår, på grund av pandemin. Redovisning av resultatet presenteras också på Artportalen.Är du intresserad av att delta, ring Sten Ullerstad 016-35 41 52 eller 070-605 41 52
så tilldelas du en obsplats.
Anmäl dig i tid så du kan välja en lokal du är bekant med.

Våren
Gåsräkning 1 vid Sörfjärden
Gåsräkning 1 styrs som vanligt av vårens framfart.
När vi bedömer att Sörfjärdens samtliga gäss är på plats räknar vi.
Datum bestäms med kort varsel. Kolla mejlen ofta.
Ansvarig och anmälan Leif Carlsson 070-241 29 32

Våren
Eventuellt en uggleexkursion
om smittläget tillåter samåkning. Kolla mejlen ofta.

Lördag 20 mars INSTÄLLT
Exkursion till Lagårdssjön Strömsholm
Samling kl. 08.00 vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
Lagårdssjön är en utvidgning av Kolbäcksån. Om vårfloden är den rätta översvämmas ofta omgivande åkermark. Rastande gäss och
änder är vad vi hoppas på och kanske någon överraskning.
Ansvarig och anmälan Bo Gustafsson 070-327 97 05

Torsdag 1 april
Möt sädesärlan på Ekeby våtmark. Samling vid P-plats Ekeby våtmark. Eftersom den är datumflyttare brukar den komma efter lunch 1 april.
Ansvarig och anmälan Lennart Cronholm 073-334 63 40

Lördag 17 april INSTÄLLT
Exkursion till Norsa Köping
Samling kl. 08.00vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
Lokalen är en anlagd våtmark invid inloppet från Mälaren till
Köpings hamn. Rastande fåglar bör fortfarande finnas på lokalen.
Lokalen är bra för vadare och de första bör ha anlänt.
Pilgrimsfalk häckar i området och ses ofta jaga över våtmarken.
Ansvarig och anmälan Lars-Owe Hagman 070-373 09 90

Första helgen i maj klockan 9.00-12.00
Fågelskådnings dag på Ekeby våtmark
.....INSTÄLLT
Obs!
På grund av pandemin är det i nuläget osäkert om det
kan genomföras. Ansvariga: Styrelsen

Lördag 22 maj
I skir vårgrönska gör vi en lugn vandring i reservatet
Samling kl. 06.00vid P-platsen Skjulsta.
Alla sångare är nu förhoppningsvis på plats liksom trastar och övriga fåglar så vi hoppas på en fulltalig kör.
En och annan vårblomma bör vi också kunna få njuta av.
Ansvarig och anmälan Bo Gustafsson 070-327 97 05

Fredag 4 juni 20.30-ca 2.00
Nattsångarlyssning
Samling kl. 20.30 vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90
Vi börjar i Sundbyholm där det brukar finnas gräshoppssångare,
kärrsångare och kanske någon flodsångare. Ett stopp vid Hammarby kan ge vaktel och kornknarr. Vi fortsätter ut mot Ärlaskogarna för att få höra nattskärra. Vi får se vad som dyker upp i närområdet.
Ansvarig och anmälan Björn Fors 070-493 74 35


Se även program för Fältstationen Rördrommen
(http://www.rordrommen.nu)
Då fler av programpunkterna är samarrangemang med SOK hoppas vi på en bra uppslutning från båda föreningar. Detta blir bra tillfällen att träffa nya bekantskaper och utbyta erfarenheter om vår hobby.


Vi i programkommittén vill gärna att Du som får det här programmet i din hand kan hjälpa oss till ett ännu bättre program för 2021.
Kom gärna med uppslag och idéer om exkursionsmål och programpunkter vid våra inneträffar.
 ...

Copyright © Ornitologiska Klubben i Eskilstuna